disertacija
Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju

Marina Tomić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet