završni rad
Hranidbeni menadžment konja na OPG-u Ranch Pia

Josip Marčenić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja