disertacija
Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane

Branka Ilakovac (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet