disertacija
Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda

Ivica Faletar (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet