diplomski rad
Utjecaj primjene aditiva na konzumaciju i in vivo probavljivost suhe tvari sjenaže u hranidbi kastriranih ovnova

Matea Županović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Specijalna proizvodnja bilja