diplomski rad
Modeliranje sezonske dinamike toka vode u nesaturiranoj zoni hidromorfnih tala

Valentina Mateković (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Melioracije