diplomski rad
Utjecaj gustoće sjetve ozime grahorice u smjesi sa zobi na prinos i kakvoću krme za potrebe prehrane divljači u lovištu

Ante Plh (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Specijalna proizvodnja bilja