Megla, Marija: Fizikalno kemijski čimbenici vode pri akvaponskom uzgoju salate (Lactuca sativa L.) i sjevernoafričkog soma (Clarias gariepinus)

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations