Pages

Urbana fauna u zagrebačkom parku Maksimir
Urbana fauna u zagrebačkom parku Maksimir
Mihael Crnjak
Širenjem gradova uništavaju se prirodna staništa divljih životinja. Pojedine zelene površine ostaju netaknute i pretvaraju se u gradske parkove, a životinje koje ostaju u njima, okružene naseljima, prisiljene su na suživot s ljudima. Cilj ovog rada bio je odrediti koje se sve vrste životinja (sisavaca i ptica) nalaze u zagrebačkom parku Maksimir i kako je urbanizacija utjecala na njihovu dnevnu aktivnost. Istraživanje je provedeno pomoću senzornih kamera na šumskom...
Urbanistički značaj parka Grada Graza u Puli i mogućnosti njegove transformacije
Urbanistički značaj parka Grada Graza u Puli i mogućnosti njegove transformacije
Nadan Sarvan
Park grada Graza predstavlja iznimno podcijenjenu prostornu cjelinu u samom središtu grada Pule. U ovome radu dan je povijesni pregled razvoja prostora, procesa koji su doveli do današnjeg statusa parka i pregled prostorno planske dokumentacije vezane uz ovo područje. Analizirajući stanje prostora i aktualne društvene procese pristupilo se izradi alternativnog rješenja za oblikovanje parka. Rezultat ovog rada su prijedlozi moguće prenamjene ove parkovne površine u jedan...
Urbanističko-krajobrazne smjernice kao osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja 'Plave potkove' u Zagrebu
Urbanističko-krajobrazne smjernice kao osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja 'Plave potkove' u Zagrebu
Leon Lipovac
Ideja urbanističkog uređenja sustava povezanih zelenih površina, poznat pod imenom Plava potkova, danas je prostorno nepostojana iako je bio ključan element u urbanističkom rješenju Novog Zagreba. Forma zelenog sustava je čitljiva, ali njegova neuređenost značajno umanjuje potencijal te identitet mjesta. Glavni cilj rada je prijedlog smjernica za uređenje Plave potkove s popratnim konceptualnim rješenjem urbanističkog uređenja. Detaljnim istraživanjem procesa urbanog...
Uređenje dvorišta Osnovne škole Eugena Kumičića u Velikoj Gorici
Uređenje dvorišta Osnovne škole Eugena Kumičića u Velikoj Gorici
Vitoria Šokec-Plepelić
Ovim radom je proučavano, ispitano i analizirano trenutno stanje vanjskog prostora osnovne škole Eugena Kumičića u Velikoj Gorici. Uvid u općenitu problematiku vanjskih prostora osnovnoškolskih ustanova, te detaljniji uvid u probleme školskog dvorišta škole koja je predmet ovog rada. Utvrđivanje prostornih problema potkrijepljeno je i mišljenima polaznika škole od najmlađih osnovnoškolaca, do najstarijih kroz sve dobne skupine, kao i školskog osoblja putem obavljenih...
Use and application of Rna interference in plant protection: Case study on Western Corn Rootworm
Use and application of Rna interference in plant protection: Case study on Western Corn Rootworm
Mihaela Trčak
Despite the remarkable increase in pesticide use and advances in plant protection, the global crop loss due to pest damage has remained high. Some pests like western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera LeConte have shown considerable ability to adapt to different management practices such as crop rotation, chemical pesticides, and biotechnological control. Therefore, there is a need for the development of new technologies which can be efficiently and sustainably used for managing...
Usklađenost vremena cvatnje izabranih sorata šljive
Usklađenost vremena cvatnje izabranih sorata šljive
Jelena Šteković
Šljivine osice Hoplocampa flava L. žuta šljivina osica i Hoplocampa minuta Christ., crna šljivina osica ubrajaju se u najvažnije štetnike šljive koji utječu na rod i kvalitetu ploda šljive. Izlijetanje osica iz tla u kojemu su prezimile u obliku kukuljice odvija se u proljeće nakon određene sume temperatura potrebnih za razvoj. Vrijeme pojave osica podudara se s fenologijom cvatnje najzastupljenije sorte šljive Bistrice. Noviji sortiment šljive koji je danas prisutan u...
Usmjerena aplikacija kao doprinos manjem unošenju herbicida u okoliš
Usmjerena aplikacija kao doprinos manjem unošenju herbicida u okoliš
Antonio Blažeka
Pronalaskom herbicida borba protiv korova u poljoprivredi isključivo se oslanja na kemijske mjere. Uvidjevši negativne posljedice pesticida na okoliš i ljudsko zdravlje poljoprivrednici postupno integriraju kemijske i nekemijske mjere borbe. Jedna od zadada integrirane zaštite bilja, u sastavu koje je integrirana zaštita od korova, jest smanjiti primjenu pesticida primjenom drugih kulturalnih izravnih i neizravnih nekemijskih mjera. Jedna od mjera koja se može uklopiti u integiranu...
Uspješnost poslovanja i mogućnost nastupa stečaja odabranih craft pivovara u Hrvatskoj
Uspješnost poslovanja i mogućnost nastupa stečaja odabranih craft pivovara u Hrvatskoj
Nikola Hinić
Od 70-tih godina prošlog stoljeća pa do danas craft pivarstvo razvilo se diljem svijeta. U 2013. godini otvorena je prva hrvatska craft pivovara, a trenutno ih na području Hrvatske posluje 90-tak. Cilj ovog rada je utvrditi postoji li kod craft pivovara Zmajska pivovara d.o.o., Nova runda j.d.o.o. i Varionica d.o.o. opasnost od neuspješnog poslovanja i nastupa stečaja. Provedene su horizontalna i vertikalna analiza bilance i računa dobiti i gubitka, izračunati su financijski...
Uspješnost studiranja studenata Agronomskog fakulteta
Uspješnost studiranja studenata Agronomskog fakulteta
Valeria Radiković
Cilj rada je prikazati stanje i trendove uspješnosti studenata na svim preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kako bi se utvrdilo postoji li povezanost, odnosno utjecaj pojedinih varijabli na uspješnost studenata. Varijable prema kojima je analizirana uspješnost studenata su: akademska godina upisa studenata na svim preddiplomskim i diplomskim studijima, spol studenata, prosjeci ocjena, broj položenih ispita, vrsti srednje škole, regije u...
Usporedba aromatskih profila klonskih kandidata sorata vinove loze (V. Vinifera  L.) Kraljevina, Škrlet i Moslavac
Usporedba aromatskih profila klonskih kandidata sorata vinove loze (V. Vinifera L.) Kraljevina, Škrlet i Moslavac
Maja Ujdur
Kraljevina, Škrlet i Moslavac su najvažnije bijele autohtone sorte vinove loze u vinogradarskoj regiji Zapadna kontinentalna Hrvatska. Klonskom selekcijom ovih sorata izdvojeni su klonski kandidati kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene osnovnih gospodarski važnih svojstava (prinos, sadržaj šećera i kiselina u moštu). Tijekom klonske selekcije nastoji se utvrditi da li se klonski kandidati međusobno razlikuju i sadržaju aromatskih spojeva u grožđu, koji su kod...
Usporedba aromatskog profila klonskih kandidata najvažnijih bijelih autohtonih sorata vinove loze u Dalmaciji
Usporedba aromatskog profila klonskih kandidata najvažnijih bijelih autohtonih sorata vinove loze u Dalmaciji
Ivana Paladin
Pošip, Maraština, Vugava i Debit su najvažnije bijele autohtone sorte vinove loze u Dalmaciji. Klonska selekcija ovih sorata započela je 2006.godine s ciljem izdvajanja divergentnih klonova kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene nekog od gospodarski važnih svojstava. Tijekom klonske selekcije nastoji se utvrditi dali se klonski kandidati međusobno razlikuju u osnovnim gospodarskim karakteristikama, a kod bijelih sorata od izuzetne važnosti utrvrditi postoje li i razlike...
Usporedba bioloških svojstava triju uzgojnih linija sive pčele (Apis mellifera carnica P. 1879)
Usporedba bioloških svojstava triju uzgojnih linija sive pčele (Apis mellifera carnica P. 1879)
Maja Nikšić
U suvremenom se pčelarstvu najviše pozornosti posvećuje povećanju gospodarske koristi, stoga pčelarska proizvodnja uvelike ovisi o selekciji. Naime, u selekciji pčela brzina proljetnog razvoja, intenzitet rojenja, agresivnost, mirnoća pčela na saću, proizvodnost i tolerantnost na bolesti su najvažnija svojstva koja se koriste kao kriteriji u različitim selekcijskim programima. Stoga je cilj ovog rada bio usporediti dinamiku razvoja legla, broj pčela na saću, jakost, ponašanje i...

Pages