master's thesis
Uporabna vrijednost facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.) u poljoprivrednoj proizvodnji

Mateja Palčić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Agricultural Botany