Scientific paper - Original scientific paper
Utjecaj kvasaca sekundarne fermentacije na aromatski profil pjenušavih vina
Glasnik Zaštite Bilja, 45. (2022), 5.; 66-77. https://doi.org/10.31727/gzb.45.5.7


Cite this document

Šikač, I., Jeromel, A., Tomaz, I., Kozina, B. & Jagatić Korenika, A. M. (2022). Utjecaj kvasaca sekundarne fermentacije na aromatski profil pjenušavih vina. Glasnik Zaštite Bilja, 45.. (5.), 66-77. doi: 10.31727/gzb.45.5.7

Šikač, Iva, et al. "Utjecaj kvasaca sekundarne fermentacije na aromatski profil pjenušavih vina." Glasnik Zaštite Bilja, vol. 45., no. 5., 2022, pp. 66-77. https://doi.org/10.31727/gzb.45.5.7

Šikač, Iva, Ana Jeromel, Ivana Tomaz, Bernard Kozina and Ana Marija Jagatić Korenika. "Utjecaj kvasaca sekundarne fermentacije na aromatski profil pjenušavih vina." Glasnik Zaštite Bilja 45., no. 5. (2022): 66-77. https://doi.org/10.31727/gzb.45.5.7

Šikač, I., et al. (2022) 'Utjecaj kvasaca sekundarne fermentacije na aromatski profil pjenušavih vina', Glasnik Zaštite Bilja, 45.(5.), pp. 66-77. doi: 10.31727/gzb.45.5.7

Šikač I, Jeromel A, Tomaz I, Kozina B, Jagatić Korenika AM. Utjecaj kvasaca sekundarne fermentacije na aromatski profil pjenušavih vina. Glasnik Zaštite Bilja [Internet]. 2022 [cited 2024 February 26];45.(5.):66-77. doi: 10.31727/gzb.45.5.7

I. Šikač, A. Jeromel, I. Tomaz, B. Kozina and A. M. Jagatić Korenika, "Utjecaj kvasaca sekundarne fermentacije na aromatski profil pjenušavih vina", Glasnik Zaštite Bilja, vol. 45., no. 5., pp. 66-77, 2022. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:124277. [Accessed: 26 February 2024]