master's thesis
Utjecaj načina korištenja zemljišta i nagiba terena na temeljna svojstva pseudogleja

Martina Šipek (2014)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Soil Science