(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Utjecaj brzine kretanja pneumatske sijačice na kvalitetu sjetve kukuruza