(1 - 8 od 8)
Poveznica na dokument Senzorska kvaliteta paških sireva
Poveznica na dokument Utjecaj dodatka bučine pogače u krmnu smjesu na fizikalno-kemijska i senzorna svojstva mesa brojlera
Poveznica na dokument Proteoliza i promjene teksture sira iz mišine tijekom zrenja
Poveznica na dokument Senzorska kvaliteta tradicijskih sireva u Ličko-senjskoj županiji
Poveznica na dokument Fizikalne, mikrobiološke i senzorne promjene svježeg svinjskog karea tijekom zrenja
Poveznica na dokument Postupci poslije berbe i tehnologija čuvanja plodova kivija