(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Utjecaj lokacije na kondicijsko stanje riba
Poveznica na dokument Krajobraz rijeke Save u Zagrebu iz perspektive stanovnika i stručne javnosti