(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Utvrđivanje repine cistolike nematode (Heterodera schachtii Schmidt, 1871.) u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik