(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Utjecaj informacije o načinu hranjenja svinja na preferencije potrošača prema kobasicama