(1 - 20 od 51)

Paginacija

Poveznica na dokument Kvaliteta ploda sorata mandarinke (Citrus reticulate L.) u ekološkim uvjetima doline rijeke Neretve
Poveznica na dokument Praćenje maslinove muhe na sorti Oblica na otoku Braču
Poveznica na dokument Značaj mikoriznih asocijacija u voćarskoj proizvodnji
Poveznica na dokument Pomološke karakteristike sorata trešnje
Poveznica na dokument Praćenje morfoloških promjena plodova mandarinke tijekom faze dozrijevanja u agrumicima Opuzena
Poveznica na dokument Fauna grinja agruma u Hrvatskoj
Poveznica na dokument Mogućnosti podizanja nasada agruma
Poveznica na dokument Utjecaj povećanih koncentracija željeza na kvalitetu ploda jagode
Poveznica na dokument Postupci poslije berbe i tehnologija čuvanja plodova kivija
Poveznica na dokument Kakvoća ploda breskve sorte Suncrest ovisno o tipu mreže protiv tuče
Poveznica na dokument Utjecaj maceracije na kvalitetu voćnog vina od aronije (Aronia melanocarpa)
Poveznica na dokument Dinamika leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) i štete na različitim sortama trešnje
Poveznica na dokument Tehnologija proizvodnje i karakteristike vina proizvedenog od crnog ribizla
Poveznica na dokument Ksenija i metaksenija u voćarstvu
Poveznica na dokument Kopar kao začin i izvor eteričnog ulja
Poveznica na dokument Utjecaj reflektirajuće folije na fizikalno-kemijska svojstva plodova jabuke
Poveznica na dokument Kakvoća plodova jagode ovisno o sorti i duljini čuvanja
Poveznica na dokument Utjecaj biostimulatora na sastavnice prinosa krastavca u proljetno-ljetnom roku uzgoja
Poveznica na dokument Mogućnosti uključivanja ukrasnih voćnih vrsta u lječilišni perivoj
Poveznica na dokument Mogućnosti procjene populacije breskvina savijača pomoću feromonskog mamca

Paginacija