(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Klijavost sjemena kumina (Cuminum cyminum L.) na tržištu Republike Hrvatske
Poveznica na dokument Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca crnog kima u uvjetima osmotskog stresa