(1 - 6 od 6)
Poveznica na dokument Utjecaj lokacije na kondicijsko stanje riba
Poveznica na dokument Kondicija i ulov po jedinici napora štuke (Esox lucius L.) u rekreativnom ribolovu na području Lonjskog polja
Poveznica na dokument Morfometrijske značajke i kondicija lokarde Scomber colias iz Jadranskog mora
Poveznica na dokument Dužinsko-maseni odnos i kondicija mlađi gofa (Seriola dumerili) u uzgoju
Poveznica na dokument Ulov po jedinici napora (CPUE) udičarenjem na rijeci Dravi
Poveznica na dokument Morfološke osobine i kondicija lovnih kategorija riba roda Atherina