(1 - 9 od 9)
Poveznica na dokument Doživljaj boja u krajobrazu
Poveznica na dokument Predikcija sadržaja organske tvari temeljem boje tla
Poveznica na dokument Mogućnost smanjenja udjela pigmenata kantaksantina u hrani tovnih pilića
Poveznica na dokument Uzroci obojenja mišićnog tkiva svježeg brancina (Dicentrarchus labrax) žučnim bojama
Poveznica na dokument Utjecaj reflektirajuće folije na fizikalno-kemijska svojstva plodova jabuke
Poveznica na dokument Utjecaj načina sušenja na kvalitativna svojstva latica tratinčica
Poveznica na dokument Fizikalna svojstva mesa hrvatskog posavskog konja
Poveznica na dokument Postupci poslije berbe i tehnologija čuvanja plodova kivija