(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Utjecaj radne brzine berača i kombajna na učinak i kvalitetu berbe kamilice