(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Uzgoj jabuka na području Bistre
Poveznica na dokument Pomološke značajke plodova starih sorata jabuke s područja Bjelovarsko-bilogorske županije