(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Pomološka i fizikalno-kemijska svojstva tradicionalnih sorti krušaka s područja Karlovačke županije
Poveznica na dokument Kvaliteta rakija od tradicionalnih sorata šljive