(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Utjecaj stresa suše na morfološka svojstva korijena graha