(1 - 4 od 4)
Poveznica na dokument Pomološka i fizikalno-kemijska svojstva ploda kruške sorte 'Tepka'
Poveznica na dokument Pomološka i fizikalno-kemijska svojstva tradicionalnih sorti krušaka s područja Karlovačke županije
Poveznica na dokument Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.)