(1 - 4 od 4)
Poveznica na dokument Utjecaj rane defolijacije na kemijski sastav grožđa sorte 'Trnjak'
Poveznica na dokument Potencijali hrvatskih autohtonih sorata u proizvodnji ružičastih vina
Poveznica na dokument Optimizacija protokola za ozdravljivanje vinove loze od virusa kulturom meristema
Poveznica na dokument Poznatnost vina i zadovoljstvo potrošača vinima hrvatskih autohtonih sorti