(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Utjecaj stresa suše na morfološka svojstva korijena graha