(1 - 5 od 5)
Poveznica na dokument Alergogene vrste drveća i grmlja uz domove za starije osobe na području
 grada Zagreba
Poveznica na dokument Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina grada Zagreba
Poveznica na dokument Mogućnost primjene ukrasne dendroflore za smanjenje onečišćenja zraka lebdećim česticama
Poveznica na dokument Kvantifikacija otpada od hrane u kućanstvima Grada Zagreba
Poveznica na dokument Krajobrazno uređenje prostora na Aveniji Većeslava Holjevca (od mosta
 Slobode do križanja s Avenijom Dubrovnik)