(1 - 7 od 7)
Poveznica na dokument Količina magnezija u plodu paprike pri folijarnoj primjeni kalcijevih poboljšivača
Poveznica na dokument Sastavnice prinosa hidroponski uzgojene paprike uz primjenu biljnih biostimulatora
Poveznica na dokument Utjecaj vermikomposta i peletiranog pilećeg gnoja na prinos i kvalitetu plodova paprike
Poveznica na dokument Utjecaj vrste supstrata na prinos paprike u hidroponskom uzgoju
Poveznica na dokument Utjecaj biostimulatora na prinos paprike u hidroponskom uzgoju
Poveznica na dokument Morfološka svojstva i gospodarska vrijednost domaćih sorti feferona
Poveznica na dokument Utjecaj roka sjetve i poboljšivača rasta na morfologiju presadnica paprike