prilog
Grafički prilog 11: Uzdužni presjek-pogled mosta zajedno sa tlocrtom i perspektivnim prikazom jednog njegovog segmenta

Modesto, Ariana