Pages

Utjecaj načina uzgoja na zdravlje i proizvodnost mliječnih koza na OPG Žampera
Utjecaj načina uzgoja na zdravlje i proizvodnost mliječnih koza na OPG Žampera
Petra Žampera
Ovčarstvo i kozarstvo u Hrvatskoj ima dugogodišnju tradiciju. Uz gospodarsku važnost, ima duboke demografske, sociološke, kulturološke, etnološke i tradicijske korijene. Koze su u prošlom stoljeću smatrane kravama siromaha, a u jednom razdoblju je čak bio zabranjen uzgoj. Danas se zna da su to izrazito inteligentne i vrlo korisne domaće životinje i da njihov uzgoj može biti isplativ. Cilj ovog rada bio je utvrditi bolesti koje ugrožavaju zdravlje i mliječnost koza na OPG...
Utjecaj niskih temperatura na klijavost korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L.
Utjecaj niskih temperatura na klijavost korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L.
Nika Sveticki
Klijanje korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L. ovisi o mnogim čimbenicima. Temperatura je najznačajniji čimbenik klijanja. Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi klijavost i dinamiku klijanja ambrozije pri temperaturama nižim od 12 °C. Sjeme je sakupljeno u Jastrebarskom u listopadu 2014. Utvrđivana je klijavost na šest konstantnih temperatura: 1 °C, 3 °C, 6 °C, 9 °C, 12 °C i 25 °C (kontrola) s fotoperiodom od 12 h dan i 12 h noć. Najveći postotak klijavosti (59,6 %),...
Utjecaj okolišnih faktora na rast i razvoj rogova europskog muflona (Ovis gmelini musimon Pall.)
Utjecaj okolišnih faktora na rast i razvoj rogova europskog muflona (Ovis gmelini musimon Pall.)
Nikola Budak
Na rast rogova divljih populacija goveda Bovidea mogu utjecati različiti čimbenici, a njihovom analizom se mogu dobiti važne informacije o životu jedinke i populacije. U istraživanjima opisanim u analiziranoj literaturi su se klima i okolišni faktori pokazali kao neki od značajnih faktora za rast rogova (uz veličinu populacije, trofejni lov, gustoća i omjer spolova u populaciji). Cilj ovog istraživanja je testirati može li se ovisnost godišnjeg prirasta rogova muflona (Ovis...
Utjecaj okolišnih čimbenika na dinamiku populacije korovne vrste Ambrosia artemisiifolia na lokalitetu Jastrebarsko
Utjecaj okolišnih čimbenika na dinamiku populacije korovne vrste Ambrosia artemisiifolia na lokalitetu Jastrebarsko
Iva Braje
Učinkovito suzbijanje korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L. zahtjeva razumijevanje okolišnih čimbenika koji utječu na njen vegetativan i generativan rast i razvoj. Hipoteza ovog istraživanja je pretpostavka da na ponašanje ove korovne vrste utječu biotički i abiotički čimbenici. Odabir lokaliteta u prvoj godini istraživanja zahtijevao je visoku gustoću zakorovljenosti ambrozijom te mogućnost neuznemiravanja pokusa naredne dvije godine. Postavljanje pokusa uključivalo je...
Utjecaj oplodnje na kemijski sastav grožđa sorte 'Grk bijeli'
Utjecaj oplodnje na kemijski sastav grožđa sorte 'Grk bijeli'
Fran Zvonimir Petković
Grk bijeli je sorta vinove loze usko vezana za mjesto Lumbarda na otoku Korčuli. Ime je dobila po gorkastom okusu, odnosno po riječi 'gark' koja na staroslavenskom ima značenje 'gorak'. Grk je jedna od rijetkih sorata koja posjeduje funkcionalno ženski tip cvijeta. Zbog nepravilnosti u građi cvijeta te često sterilnog polena dolazi do lošije oplodnje. U grozdu se formiraju velike, sjemene bobice te male, besjemene bobice - ‘pasoline’. Uslijed lošije oplodnje dolazi do većeg...
Utjecaj oplodnje na sadržaj polifenola u grožđu cv. Grk (V. vinifera L.)
Utjecaj oplodnje na sadržaj polifenola u grožđu cv. Grk (V. vinifera L.)
Valentina Ivetac
Grk je autohtona sorta vinove loze čije je najvažnije područje uzgoja u Lumbardi na otoku Korčuli. Specifična je zbog funkcionalno ženskog cvijeta koji sadrži povijene prašnike a pelud je sterilna. Zbog nefunkcionalne peludi ne dolazi do pravilne oplodnje te se na grozdu razvijaju male, besjemene bobice, poznate kao “pasoline”. Omjer „pasolina“ i normalno oplođenih, velikih, bobica u grozdu može biti različit. Ime sorte „Grk“ povezuje se sa lokalnim sinonimom...
Utjecaj oprašivača na prinos lubenice
Utjecaj oprašivača na prinos lubenice
Karla Lovasić
Čovjekove intenzivne djelatnosti uzrokovale su brojne promjene u prirodi, među kojima i narušenost bioraznolikosti i pad brojnosti oprašivača koji posljedično dovode do problema u poljoprivrednoj proizvodnji i ekonomskih gubitaka. Proizvodnja kultura čiji prinos uvelike ovisi o oprašivanju kukcima, poput lubenice, postaje sve zahtjevnija. Cilj istraživanja bio je utvrditi brojnost i vrste oprašivača na cvjetnim pojasevima integriranima u usjev lubenice, usporediti broj prisutnih...
Utjecaj oprašivača na prinos uljane buče
Utjecaj oprašivača na prinos uljane buče
Dora Sabolović
„Bioraznolikost” je riječ koju se koristi kako bismo istaknuli bogatstvo prirodnog svijeta. Ona je u konstantnom opadanju na poljoprivrednim površinama diljem Europe i njezina zaštita zahtjeva poseban interes. Razlozi smanjenja bioraznolikosti su intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i napuštanje marginalnih poljoprivrednih područja. Sve brži i napredniji razvoj poljoprivredne proizvodnje uključuje povećano korištenje herbicida, ostalih pesticida i gnojiva, a to ima trenutne...
Utjecaj pasmine i spola na dnevni prirast u testu svinja u proizvodnim uvjetima
Utjecaj pasmine i spola na dnevni prirast u testu svinja u proizvodnim uvjetima
Andrea Vertuš
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj pasmine i spola svinja na dnevni prirast u testu u proizvodnim uvjetima. Istraživanje je obuhvatilo 62 469 zapisa iz testa svinja u proizvodnim uvjetima od 1998. do 2017. godine u Republici Hrvatskoj. U istraživanje su bile uključene svinje četiri čiste pasmine: veliki jorkšir (VJ), landras (L), pietren (P), durok (D) te križanci VJxL te LxVJ. Oba promatrana utjecaja imali su značajan utjecaj (P<0,05) na dnevni prirast. Uočena je...
Utjecaj pasmine, spola i dobi pri klanju na odlike kvalitete trupova i mesa junadi
Utjecaj pasmine, spola i dobi pri klanju na odlike kvalitete trupova i mesa junadi
Ivona Rošić
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj pasmine, spola i dobi pri klanju na odlike kvalitete trupova i mesa junadi. U istraživanju je korišteno 940 životinja Simental pasmine (456 muškoga i 484 ženskoga spola) te 768 križanaca simentalske i mesnih pasmina (498 muškoga i 270 ženskoga spola). Klaonička dob junadi iznosila je od 12 do 20 mjeseci. Nakon klanja i obrade trupova izvršena su mjerenja klaoničke mase trupova, ocjena konformacije trupova (EUROP sustav) i prekrivenost masnim...
Utjecaj pasminskih obilježja i podrijetla hrvatskog športskog konja i toplokrvnjaka na rezultate u preponskom jahanju
Utjecaj pasminskih obilježja i podrijetla hrvatskog športskog konja i toplokrvnjaka na rezultate u preponskom jahanju
Ivana Pozojević
Hrvatski športski konj i hrvatski toplokrvnjak relativno su nove toplokrvne pasmine konja u Hrvatskoj. U njihovom uzgoju uvelike je još prisutan priljev drugih toplokrvnih pasmina te je njihov utjecaj na izgled i karakteristike ovih "konja u nastajanju" još uvijek snažan. Zastupljenost hrvatskog športskog koja i hrvatskog toplokrvnjaka u Hrvatskoj je podjednaka te broji oko 450 registriranih jedinki obiju pasmina. Istraživanje na temelju utjecaja pasminskih obilježja hrvatskog...
Utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda
Utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda
Jana Car
Pčelinji je vosak (saće) medij u kojem se med skladišti i sazrijeva, a njegov karakteristični kemijski sastav osigurava čvrstoću i konzistenciju izgrađenog saća i odvijanje specifičnih kemijskih procesa koji se zbivaju tijekom dozrijevanja meda u saću. Patvorenje pčelinjeg voska (satnih osnova) dugo je prisutan i rastući problem u svijetu, no još uvijek nema međunarodno propisanih analitičkih metoda za rutinsku kontrolu njegove autentičnosti. Posljedično tome, na svjetskom...

Pages