Pages

Utjecaj eteričnog ulja kadulje na fitopatogenu askomicetnu gljivu Botrytis cinerea
Utjecaj eteričnog ulja kadulje na fitopatogenu askomicetnu gljivu Botrytis cinerea
Luka Ćavar
Botrytis cinerea askomicetna je gljiva sa širokim spektrom biljaka domaćina. Karakterizira ju sklonost razvoja rezistentnosti na sintetske fungicide. Zabilježena je pojava fenomena „multiple drug resistance“ koji podrazumijeva istovremenu otpornost na više fungicida. MDR fenomen je u direktnoj vezi s djelovanjem ABC transportnih proteina. Istraživanja se sve više usmjeravaju na alternativne načine borbe protiv gljive. Iz tog se razloga provodi testiranje utjecaja eteričnog ulja...
Utjecaj faze rasta na kakvoću i prinos voluminozne krme jare grahorice i pšenice za potrebe prehrane divljači u lovištu
Utjecaj faze rasta na kakvoću i prinos voluminozne krme jare grahorice i pšenice za potrebe prehrane divljači u lovištu
Adrijan Renjak
Moderno lovstvo mora biti održivo s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, a budući da je divljač, prema članku 4. Zakona o lovstvu (NN 140/2005, 73/2009 i 14/2014), dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Osnovni čimbenici, a to su hrana i voda, kvaliteta tla, vegetacija, konfiguracija terena, mir u lovištu i opća prikladnost lovišta, važni su za opstanak neke vrste divljači, ali hrana i voda su najvažniji. Redovito svake godine u određenom...
Utjecaj faze rasta na kakvoću i prinos voluminozne krme jarog graška i zobi za potrebe prehrane divljači u lovištu
Utjecaj faze rasta na kakvoću i prinos voluminozne krme jarog graška i zobi za potrebe prehrane divljači u lovištu
Andreja Belošević
Moderno lovstvo mora biti održivo s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, a budući da je divljač, prema članku 4. Zakona o lovstvu (NN 140/2005, 73/2009 i 14/2014), dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Nedostatak hrane (voluminozna, zrnata i sočna) u pojedinom dijelu godine negativno utječe na zdravstveno stanje, prirast, reprodukciju i brojno stanje divljači u lovištima. Postavljanjem kvalitetnih jednogodišnjih i višegodišnjih remiza...
Utjecaj faze rasta na prinos i kakvoću krme ozimog graška i grahorice u smjesi s pšenoraži za potrebe prehrane divljači
Utjecaj faze rasta na prinos i kakvoću krme ozimog graška i grahorice u smjesi s pšenoraži za potrebe prehrane divljači
Martin Juršetić
Kvalitetna hrana uz dobre genetske predispozicije, omogućuje postizanje vrijednih trofeja divljači što uvećava gospodarski značaj lovišta. Uključivanjem jednogodišnjih mahunarki (grašak i grahorica) u sustav remiza ostvaruje se znatna ušteda u gnojidbi mineralnim dušičnim gnojivima te postizanje zadovoljavajućih prinosa i kakvoće krme za potrebe prehrane divljači u lovištu. Istraživanja su provedena na poljoprivrednim površinama u državnom otvorenom lovištu broj X/11...
Utjecaj faze rasta na prinos i kakvoću voluminozne krme jarih žitarica za potrebe prehrane divljači u lovištu
Utjecaj faze rasta na prinos i kakvoću voluminozne krme jarih žitarica za potrebe prehrane divljači u lovištu
Sara Kuš
Moderno lovstvo mora biti održivo s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, a budući da je divljač, prema Zakonu o lovstvu (N.N. 140/05), dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, kvalitetna trofejna divljač prirodno je bogatstvo, ali i značajan gospodarski resurs. Osnovni čimbenici, a to su hrana i voda, kvaliteta tla, vegetacija, konfiguracija terena, mir u lovištu i opća prikladnost lovišta, važni su za opstanak neke vrste divljači, ali hrana i voda su najvažniji. Redovito...
Utjecaj folija za malčiranje na distribuciju toka vode i pronos nitrata u tlu
Utjecaj folija za malčiranje na distribuciju toka vode i pronos nitrata u tlu
Anja Ferenčević
Plastični malč u kombinaciji s navodnjavanjem predstavlja uobičajenu tehniku koja se prakticira u komercijalnoj proizvodnji povrća. Takvo gospodarenja može utjecati na distribuciju vode i hranjivih tvari, a time i utjecati na njihovu sezonsku dinamiku u tlu. Cilj rada bio je usporediti učinke različitih vrsta malča na temperaturu tla i procijeniti učinak plastičnog pokrova malč (MALČ) na vodu i dinamiku nitrata pomoću HYDRUS-2D numeričkog modela. Poljski eksperiment je proveden...
Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na kemijski sastav grožđa cv. Graševina (Vitis vinifera L.)
Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na kemijski sastav grožđa cv. Graševina (Vitis vinifera L.)
Boris Kovačević
Cilj ovog istraživanja je bilo ustanoviti na koji način folijarna primjena različitih oblika dušičnog gnojiva može utjecati na kemijski sastav grožđa Graševina. Pokus je postavljen 2013. godine na sorti Graševina, na pokušalištu Jazbina. Korištena su četiri gnojidbena tretmana, od kojih su tri folijarno primjenjeni, Drin, urea i amonij nitrat, dok je NPK tretman primijenjen kao redovita gnojidba u tlo. Udio dušika mijenjao se u fazi pred cvatnju i fazi bobice veličine...
Utjecaj folijarne primjene makro i mikro elemenata na kemijski sastav vina Kraljevina
Utjecaj folijarne primjene makro i mikro elemenata na kemijski sastav vina Kraljevina
Valentina Trcak
Kraljevina je autohtona sorta sjeverozapadne Hrvatske, a najviše je nalazimo u Prigorju, u okolici Sv. Ivana Zeline. Tamo je jedna od vodećih sorata, bazno vino gotovo svih proizvođača. Kraljevina je sorta vinove loze koja daje lagana, svježa vina jer nakuplja nižu do srednju količinu šećera, a kiselost je redovito visoka. Jedan od presudnih čimbenika u definiranju kakvoće budućeg vina je kemijski sastav mošta. Folijarnom prihranom utječe se na koncentraciju spojeva primarne...
Utjecaj frekvencije hranjenja na rast sjevernoafričkog soma Clarias gariepinus (Burchell, 1822) pri akvaponskom uzgoju salate
Utjecaj frekvencije hranjenja na rast sjevernoafričkog soma Clarias gariepinus (Burchell, 1822) pri akvaponskom uzgoju salate
Lana Schmidt
Cilj rada je bio utvrditi postoji li razlika u rastu mlađi C. gariepinus pri učestalosti hranjenja tri puta i pet puta dnevno jednakom ukupnom dnevnom količinom hrane pri akvaponskom uzgoju salate. Bazen br. 10 je pokazao najbolje performanse rasta u odnosu na ostale bazene, ali prema ukupnim rezultatima, povećanje frekvencije hranjenja nije pozitivno utjecalo na performanse rasta. Specifična stopa rasta pri frekvenciji hranjenja 3 puta dnevno je iznosila 5.62±1.94, a pri frekvenciji 5...
Utjecaj gama zračenja grožđa sorte 'Merlot' na kemijski sastav vina
Utjecaj gama zračenja grožđa sorte 'Merlot' na kemijski sastav vina
Anamarija Milković
Na aromu vina utječe veliki broj kemijskih spojeva od kojih su posebno značajni polifenolni spojevi koji definiraju boju, astringenciju i gorčinu. Polifenoli također posjeduju antioksidacijski potencijal koji ima pozitivno djelovanje na ljudsko zdravlje. Obzirom na to, predložene su mnoge tehnike u cilju bolje ekstrakcije polifenolnih spojeva kao što su termovinifikacija, produžena maceracija, grijanje ili smrzavanje bobica te pulsirajuće električno polje. Osim navedenih metoda,...
Utjecaj gnojidbe dušikom na prinos i kakvoću krme jarog graška i facelije za potrebe prehrane divljači u lovištu
Utjecaj gnojidbe dušikom na prinos i kakvoću krme jarog graška i facelije za potrebe prehrane divljači u lovištu
Barbara Fučec
Divljač je prema lovnom zakonodavstvu dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a kvalitetna trofejna divljač značajan gospodarski resurs. Kvalitetna hrana uz dobre genetske predispozicije, omogućuje postizanje vrijednih trofeja divljači što uvećava gospodarski značaj lovišta. Uključivanjem mahunarki u sustav jednogodišnjih remiza ostvaruje se znatna ušteda u gnojidbi mineralnim dušičnim gnojivima te postizanje zadovoljavajućih prinosa i kakvoće krme za potrebe prehrane...
Utjecaj gnojidbe mineralnim dušikom na simbioznu učinkovitost autohtonih sojeva Bradyrhizobium japonicum
Utjecaj gnojidbe mineralnim dušikom na simbioznu učinkovitost autohtonih sojeva Bradyrhizobium japonicum
Josipa Abrlić
Simbiozna fiksacija dušika je proces u kojem kvržične bakterije usvajaju elementarni dušik iz atmosfere i preko enzima nitrogenaze prevode ga u oblike iskoristive za mahunarke. U mnogim tlima, kvržične bakterije često nisu odgovarajućih svojstava ili ih nema u dovoljnim količinama. U takvim uvjetima javlja se potreba za inokulacijom sjemena ili tla s visokoučinkovitim sojevima kvržičnih bakterija. Različiti agroekološki faktori utječu na proces nodulacije i fiksacije dušika....

Pages