Pages

Utvrđivanje aktivnosti divlje mačke (Felis silvestris Schreber,1777) metodom radio-telemetrije
Utvrđivanje aktivnosti divlje mačke (Felis silvestris Schreber,1777) metodom radio-telemetrije
Ratko Popović
Mačka divlja (Felis silvestris) u Hrvatskoj je znanstveno vrlo malo istražena vrsta iako nastanjuje područje gotovo cijele Hrvatske. Kako je poznavanje biologije i ekologije vrste osnova za učinkovitu zaštitu, cilj rada bio je provesti prva radio-telemetrijska istraživanja ove vrste u Hrvatskoj. Obuhvaćeno područje istraživanja je Bjelovarsko-bilogorska županija u razdoblju od 2012-2015 g. Hvatanje je provedeno kaveznim zamkama, a uhvaćene mačke su imobilizirane, obilježene VHF...
Utvrđivanje banke sjemena korova u tlu na gospodarstvu Lužnica d.o.o.
Utvrđivanje banke sjemena korova u tlu na gospodarstvu Lužnica d.o.o.
Lidija Bocak
Pojam „banka sjemena korova u tlu“ podrazumijeva svu količinu sjemena koja se nalazi u tlu i mjesto gdje se sjeme skuplja i ostaje do stvaranja povoljnih uvjeta za klijanje i nicanje. Poznavanjem sastava i količine sjemenki korova u banci sjemena može se predvidjeti buduća korovna flora na određenoj parceli i mogućnost planiranja, odnosno izrada strategije suzbijanja korova kao sastavni dio integrirane zaštite bilja. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi banku sjemena korova u...
Utvrđivanje entomopatogenih nematoda u tlima Republike Hrvatske
Utvrđivanje entomopatogenih nematoda u tlima Republike Hrvatske
Jana Sopek
Nematode, osim što su paraziti biljaka, čovjeka i životinja, mogu biti i paraziti kukaca. Entomopatogene nematode (EPN) predstavljaju grupu nematoda koje žive u tlu i koje imaju sposobnost parazitacije velikog broja kukaca. Najznačajnije EPN, letalne za štetne kukce, pripadaju porodicama: Steinernematidae, Heterorhabiditidae i Mermithidae. Do sada je opisano više od 70 vrsta iz porodice Steinernematidae i oko 20 vrsta iz porodice Heterorhabditidae. Nematode imaju mutualistički odnos...
Utvrđivanje entomopatogenih nematoda u uzorcima tla iz usjeva kukuruza i krumpira
Utvrđivanje entomopatogenih nematoda u uzorcima tla iz usjeva kukuruza i krumpira
Josipa Budimir
Nematode se mogu naći u gotovo svim ekološkim sustavima na kopnu, slatkoj vodi ili moru. Entomopatogene nematode (EPN) su mikroskopski jednostavni organizmi koji žive u tlu, a imaju sposobnost parazitacije velikog broja kukaca. Svrstane su u devet porodica, ali samo su porodice Heterorhabditidae, Mermithidae i Steinernematidae letalne za kukce. Nematode se nalaze u mutualističkom odnosu s bakterijama iz dvije porodice Enterobacteriaceae, čineći pri tome snažan insekticidni kompleks....
Utvrđivanje gena koji kodiraju za rezistenciju na antibiotike i bakar kod bakterija roda Enterococcus
Utvrđivanje gena koji kodiraju za rezistenciju na antibiotike i bakar kod bakterija roda Enterococcus
Marija Vukoja
U ovom radu analizirani su izolati enterokoka iz fecesa divlje svinje (n=30), spontano fermentiranih kobasica proizvedenih od mesa divlje i domaće svinje (n=10) i Istarskog sira (n=5). Multipleks PCR metodom utvrđeni su geni koji kodiraju za rezistenciju na antibiotike: eritromicin (ermB), tetraciklin (tetM), gentamicin (aac6-aph2), kanamicin (aphA3), vankomicin (vanC1, vanA, vanB, vanC2) te gen za rezistenciju na bakar (tcrB). Gen ermB je detektiran kod 33,33 % izolata iz fecesa, što je...
Utvrđivanje krumpirovih cistolikih nematoda u uzorcima tla na lokalitetu Belica
Utvrđivanje krumpirovih cistolikih nematoda u uzorcima tla na lokalitetu Belica
Petra Veić
Krumpir je jedna od najintenzivnijih ratarskih, ali i općenito poljoprivrednih kultura. U svijetu je krumpir po ukupnoj proizvodnji četvrta kultura, nakon kukuruza, riže i pšenice. Gotovo je neizostavan u svakodnevnoj ljudskoj prehrani, a koristi se i u industrijskoj preradi te ishrani stoke. Posljednjih godina kontinuirano se smanjuje proizvodnja krumpira kao i proizvodne površine. Uzrok tome su visoki troškovi proizvodnje od kojih je najveći zaštita krumpira od štetnika, koja je...
Utvrđivanje patogenosti izolata bakterija iz mumificiranog ploda kruške
Utvrđivanje patogenosti izolata bakterija iz mumificiranog ploda kruške
Lucija Kljak
Među bakterijama koje zaražavaju jabuku i krušku najdestruktivnija je Erwinia amylovora. Cilj ovog rada bio je provjeriti patogenost izoliranih bakterijskih izolata iz mumificiraog ploda kruške s lokacije Orlovac na sjemenjaku jabuke ʹIdaredʹ. Provjera patogenosti, odnosno bio-test na jabuci proveden je umjetnom infekcijom sjemenjaka jabuke. Ranije izolirana mješovita bakterijska kultura pročišćena je do bakterijskih linija. Dobivene čiste linije nisu se razlikovale međusobno,...
Utvrđivanje patvorenja konzumnog mlijeka dodatkom mlijeka u prahu modificiranom spektofotometrijskom metodom
Utvrđivanje patvorenja konzumnog mlijeka dodatkom mlijeka u prahu modificiranom spektofotometrijskom metodom
Lorena Zorić
Razvoj metoda u svrhu sprječavanja pojavljivanja na tržištu proizvoda koji ne udovoljavaju zakonskim propisima, jedna je od ključnih zadaća u području zaštite društva. Stoga postoji stalna potreba za razvojem brzih i pouzdanih metoda u kontroli ispravnosti prehrambenih proizvoda. Često se u mljekarskoj industriji zbog isteka roka trajanja mlijeko u prahu rekonstituira i dodaje u pasterizirano ili sterilizirano mlijeko te se bez oznake na deklaraciji proizvoda stavlja na tržište,...
Utvrđivanje patvorenja pčelinjeg voska pomoću fizikalno-kemijskih parametara
Utvrđivanje patvorenja pčelinjeg voska pomoću fizikalno-kemijskih parametara
Mateja Horg
Patvorenje pčelinjeg voska predstavlja rastući problem suvremenog pčelarstva diljem svijeta. Dodavanjem patvorina mijenja se sastav i kakvoća pčelinjeg voska, a time i njegova fizikalno-kemijska svojstva. Cilj je ovog rada bio utvrditi tip i intenzitet promjena fizikalno-kemijskih svojstava patvorenog pčelinjeg voska u ovisnosti o različitoj razini patvorenja parafinom i stearinskom kiselinom, te pouzdanost primjene fizikalno-kemijskih parametara za utvrđivanje udjela patvorina u...
Utvrđivanje pogodnih sorata američke borovnice (Vaccinium corymbosum L.) za ekološki uzgoj na području Cetingrada
Utvrđivanje pogodnih sorata američke borovnice (Vaccinium corymbosum L.) za ekološki uzgoj na području Cetingrada
Gabrijela Požgaj
Američka borovnica (Vaccinium corymbosum L.) je u pogledu agroekoloških uvjeta zahtjevna, no uz pravilno podizanje i njegu nasada, a ponajprije odabir adekvatnih sorata profitabilna voćna vrsta. Na području Cetingrada nalazi se nasad američke borovnice u ekološkom uzgoju sa četiri sorte, te još 10 sorata u pokusnom dijelu nasada. Praćenjem morfoloških karakteristika i fenoloških faza svih 14 sorata zabilježene su i prikazane sortne karakteristike. Temeljem dobivenih rezultata...
Utvrđivanje prisutnosti repine nematode u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik
Utvrđivanje prisutnosti repine nematode u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik
Mirna Kožul
Šećerna repa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima Döll) je domaćin velikom broju biljnoparazitskih nematoda. Najvažnija nematoda na šećernoj repi je repina nematoda (Heterodera schachtii Schmidt, 1871). U proizvodnji šećerne repe su zabilježene značajne štete i gubici prinosa 60 – 80% te značajno smanjenje sadržaja šećera. Na lokalitetu Tovarnik tijekom 2015. g. utvrđene su značajne štete koje se pripisuju parazitaciji repine nematode. Cilj rada bio je...
Utvrđivanje prostorne varijabilnosti vegetativnog i generativnog rasta vinove loze unutar vinograda
Utvrđivanje prostorne varijabilnosti vegetativnog i generativnog rasta vinove loze unutar vinograda
Šimun Topić
Prostorna varijabilnost vinove loze nije nova pojava, vinogradari su uglavnom svjesni da se vinova loza razlikuje unutar njihovih vinograda. U ovim se istraživanjima proučavala prostorna varijabilnost prinosa, bujnosti i kakvoće grožđa u vinogradima zasađenim sortom Pinot crni u Plešivičkom vinogorju, te vinogradima sorte Kraljevina u Zelinskom vinogorju, podregije Plešivica i Prigorje-Bilogora u Zapadnoj kontinentalnoj Hrvatskoj. Kemijskom analizom mošta prema metodama OIV-a...

Pages