Pages

Značaj i uloga mineralnih elemenata u mlijeku i mliječnim proizvodima
Značaj i uloga mineralnih elemenata u mlijeku i mliječnim proizvodima
Marina Kajdić Kljajić
U mlijeku je identificirano oko 40 različitih mineralnih elemenata, koji se dijele na makroelemente i mikroelemente. Makroelementi u mlijeku (kalcij, fosfor, magnezij, natrij, kalij, klor i sumpor) nalaze se u obliku anorganskih ili organskih soli. Za razliku od makroelemenata, mikroelemenata u mlijeku ima brojčano više. U njih ubrajamo cink, brom, selen, aluminij, željezo, bakar, fluor, molibden i druge. Većina mikroelemenata prisutna je u tragovima ili samo kvalitativno dokazana poput...
Značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima
Značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima
Dragana Pintar
U radu je prikazan značaj i uloga vitamina u mlijeku i mliječnim proizvodima. Mlijeko i mliječni proizvodi sadrže relativno velike količine vitamina koji imaju značajnu ulogu za rast i razvoj organizma kao i za odvijanje određenih funkcija. Samo dvije šalice mlijeka dnevno, dovoljne su za dnevno preporučenu količinu vitamina B12 i ujedno osiguravaju unos sasvim dovoljne količine vitamina A, B1 i B2 . S druge strane mlijeko je siromašno vitaminima D, E i C. Koncentracija...
Značaj mikoriznih asocijacija u voćarskoj proizvodnji
Značaj mikoriznih asocijacija u voćarskoj proizvodnji
Andrea Cimprić
Mikorize su simbiozne asocijacije između gljiva i korjena viših biljaka. U ovom preglednom radu detaljno je obrađeno na koji način ovi mikroorganizmi tla mogu unaprijediti voćarsku proizvodnju. Obzirom na rastuće zahtjeve u ekološkoj proizvodnji voća i regulativi prisutnoj u upotrebi sredstava za zaštitu, postoje utemeljene naznake da bi mikorizacija mogla biti korisna mjera u ekološki prihvatljivoj zaštiti bilja. Mikorizne gljive povećavaju biljnu otpornost na biotske...
Značaj nutrigenomike u razvoju metaboličkih poremećaja
Značaj nutrigenomike u razvoju metaboličkih poremećaja
Ana-Marija Križanac
Danas se smatra da je veliki broj metaboličkih bolesti uvjetovan genetskom strukturom organizma. Pri tome ključnu ulogu ima interakcija gena i hranjivih tvari koje moduliraju njihovu ekspresiju. Stoga se sve veći značaj pridaje prevenciji i smanjenju rizika, a kao pomoć pri liječenju navedenih bolesti primjenjuju se metode individualizirane prehrane, te sastavljanje vodiča i preporuka za konzumaciju hrane temeljenih na cjelokupnom genetskom profilu jedinke. U animalnoj proizvodnji...
Značajke izvoza hrvatske prehrambene industrije
Značajke izvoza hrvatske prehrambene industrije
Dajana Pranjić
Cilj rada je ocijeniti stanje i dinamiku promjena izvoza hrvatske prehrambene industrije u uvjetima liberalizacije i otvorenosti tržišta. Referentno razdoblje je od 2012. do 2015. godine. Dodatno je istražen udio prihoda na inozemnim tržištima u ukupnim prihodima od prodaje vodećih prehrambenih kompanija kao i problemi s kojima se sudionici prehrambenog sektora suočavaju prilikom izlaska na strano tržište. Ciljevi rada ostvareni su izračunom standardnih pokazatelja međunarodne...
Značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba
Značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba
Tajana Škorak
U posljednje vrijeme u svijetu se sve više pažnje posvećuje značajkama tala u urbanim prostorima zbog velikog rizika od antropogenog onečišćenja, a koje može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi. Povezano s navedenim, osnovni cilj ovog rada bio je prikazati značajke tala u urbanom prostoru grada Zagreba i predložiti smjernice za razvrstavanje tala u urbanim područjima RH, zbog čega su u radu prikazane strukture klasifikacija takvih tala u nekim državama srednje Europe. Na...
Značenje nalaza bakterije Staphylococcus aureus u sirevima domaće proizvodnje
Značenje nalaza bakterije Staphylococcus aureus u sirevima domaće proizvodnje
Željka Grubješić
U radu su prikazani literaturni podaci koji govore o nalazu bakterije Staphylococcus aureus u svježim i kuhanim sirevima iz domaće proizvodnje. Koagulaza-pozitivni sojevi S. aureus produciraju enterotoksine, te njihovo unošenje u organizam izaziva stafilokokno otrovanje. Stoga je ključno da svježi i kuhani sirevi budu mikrobiološki ispravni u vrijeme konzumacije. Njihova mikrobiološka i zdravstvena ispravnost ovisi o brojnim čimbenicima, prije svega o zdravlju vimena životinje,...
Čimbenici kupnje ekološkog jogurta
Čimbenici kupnje ekološkog jogurta
Anamarija Pavlina
Tržište ekološke hrane je u stalnom porastu, pri čemu ekološki jogurt pripada u kategoriju mliječnih proizvoda koji su među najprodavanijim ekološkim proizvodima. Cilj ovog rada je ispitati ponašanje potrošača u kupnji i potrošnji ekološkog jogurta, te utvrditi uključenost potrošača u kupnju ekološkog jogurta, svijest o zdravlju, brigu o sigurnosti hrane i stavove o ekološkom jogurtu te motive za kupnju ekološkog jogurta. Provedeno je on-line anketno ispitivanje na uzorku...
Čimbenici kvalitete kozjeg mlijeka i sira ovisno o utvrđenom broju somatskih stanica
Čimbenici kvalitete kozjeg mlijeka i sira ovisno o utvrđenom broju somatskih stanica
Martina Jurišić
S obzirom na sve intenzivniji porast proizvodnje kozjeg mlijeka, velika pozornost se pridaje ukupnoj kvaliteti, koja podrazumijeva i higijensku kvalitetu mlijeka procijenjenu na osnovu broja somatskih stanica. Cilj rada bio je opisati čimbenike koji utječu na povećani broj somatskih stanica, te njihov utjecaj na kvalitetu kozjeg mlijeka i sira. U koza broj somatskih stanica nije definiran zbog apokrinog načina sekrecije mlijeka. Najvažniji infektivni čimbenici povećanog broja...
Čimbenici plodnosti banijske šare svinje
Čimbenici plodnosti banijske šare svinje
Ivan Torček
Cilj rada je bio proučiti i utvrditi čimbenike plodnosti banijske šare svinje (sezona pripusta, utjecaj gospodarstva, redni broj prasenja i nerasta). Istraživanje je provedeno na 298 zapisa o prasenju krmača banijske šare svinje prikupljenih na 136 životinja u razdoblju od 2014 do lipnja 2019. godine na više gospodarstava u području Banovine i okolice. Statističkom analizom utvrđen je statistički značajan utjecaj sezone prasenja, gospodarstva, te rednog broja prasenja, dok...
Čimbenici plodnosti crne slavonske svinje
Čimbenici plodnosti crne slavonske svinje
Ivana Obad
Crna slavonska pasmina svinja najčešće se drži na obiteljskim gospodarstvima, koja imaju različite uvjete držanja. Utjecaji okoliša na plodnost izraženiji su nego u intenzivnim sustavima. Cilj rada je bio utvrditi i analizirati čimbenike koji utječu na plodnost ove pasmine. Analizirano je 10 233 zapisa o plodnosti krmača crne slavonske svinje prikupljenih na 3 191 životinji iz razdoblja od 2000. do 2015. godine. Konačan set podataka za analizu čimbenika na veličinu legla...
Štete na domaćim životinjama od vuka na području Sisačko-moslavačke županije
Štete na domaćim životinjama od vuka na području Sisačko-moslavačke županije
Erna Bilandžić
Jedan od najvećih razloga ugroženosti sivog vuka je neprihvaćanje od strane lokalne zajednice, uglavnom zbog šteta na domaćim životinjama. Porast šteta u Sisačko-moslavačkoj županiji izaziva otpor stočara prema povratku vuka na ove prostore što može dovesti do nezakonitog ubijanja vukova. Obradom podataka o napadima na stoku prepoznata su kritična područja napada i ustanovljene su okolnosti napada. Obrađeno je ukupno 65 prijavljenih napada u periodu od 2008. do 2015. godine....

Pages