Pages

Utjecaj trajanja skladištenja silaže na kinetiku ilealne razgradnje škroba visokovlažnog zrna kukuruza
Utjecaj trajanja skladištenja silaže na kinetiku ilealne razgradnje škroba visokovlažnog zrna kukuruza
Petar Levak
Suvremena istraživanja pokazuju da se različiti proizvodni rezultati životinja hranjenih žitaricama ne mogu objasniti samo razlikama u sadržaju i probavljivosti njihovih hranjivih tvari te da se uzimanjem u obzir i kinetike probavljivosti povisuje preciznost procjene hranjivosti. Silaža zrna kukuruza je standardno krmivo u tovu svinja, a u dostupnoj literaturi nema podataka o kinetici probavljivosti njenog škroba u svinja. Nadalje, nema podataka o utjecaju dužine stajanja silaže na...
Utjecaj trajanja zagrijavanja sirutke na teksturu i iskoristivost proteina i masti u proizvodnji bračke skute
Utjecaj trajanja zagrijavanja sirutke na teksturu i iskoristivost proteina i masti u proizvodnji bračke skute
Martina Levak
Bračka skuta tradicionalni je hrvatski albuminski sir, bijele boje te mekane i kremaste konzistencije, a proizvodi se od ovčje sirutke koja zaostaje nakon tehnološkog procesa proizvodnje bračkog sira. Skuta ima visoku prehrambenu vrijednost zahvaljujući bogatom sadržaju sirutkinih proteina koji su lako probavljivi te imaju visok stupanj iskorištenja u organizmu. Proces proizvodnje bračke skute nije standardiziran što utječe na iskoristivost proteina i masti, randman te teksturu...
Utjecaj uklanjanja organske tvari na rezultat analize mehaničkog sastava odabranih uzoraka tla
Utjecaj uklanjanja organske tvari na rezultat analize mehaničkog sastava odabranih uzoraka tla
Ana-Marija Krajnik
Provedeno je istraživanje utjecaja predtretmana spaljivanjem organske tvari tla (OT) na rezultate analize mehaničkog sastava tla (MST). U tu svrhu, određen je MST u 20 uzoraka slabo humoznih tala, i to sa i bez prethodnog spaljivanja OT 30% vodikovim peroksidom. Za disperziju uzoraka tla na mehaničke elemente, korištena je otopina natrijevog heksametafosfata i natrijevog karbonata. Statističkom obradom rezultata, utvrđeno je da postoje značajne razlike u rezultatima analize MST,...
Utjecaj ultrazvučne obrade na nutritivnu vrijednost soka od jagode
Utjecaj ultrazvučne obrade na nutritivnu vrijednost soka od jagode
Luka Jasenko
Toplinska obrada, u usporedbi s drugim metodama konzerviranja hrane, ima važnu prednost u osiguravanju sigurnosti hrane i dugom čuvanju zbog destruktivnog učinka na enzime i mikroorganizme. Međutim, nespecifični učinak topline može uzrokovati smanjenje nutritivne i senzorne kvalitete hrane i narušiti njezina funkcionalna svojstva. Kako bi se izbjegli neželjeni učinci topline, u procesiranju hrane počinju se koristiti neinvazivni postupci, a koji prije svega osiguravaju očuvanje...
Utjecaj uparavanja na poboljšanje nutritivnog sastava oljuštenog ječma
Utjecaj uparavanja na poboljšanje nutritivnog sastava oljuštenog ječma
Tomislava Horvatić
Ječam (Hordeum (sativum) vulgare) se smatra jednom od najstarijih uzgajanih kultura na svijetu, a potječe iz jugoistočne Azije i Etiopije. U prošlosti je bio izuzetno “popularna” žitarica te se puno koristila za ljudsku prehranu, danas zauzima četvrto mjesto u proizvodnji žitarica. Osnovna svrha uzgoja ječma danas je za potrebe stočarstva i za pivarsku industriju, gdje se koristi u obliku slada. Mali postotak uzgojenog ječma koristi se za ljudsku prehranu u obliku ječmene...
Utjecaj uparavanja na poboljšanje sastava pšenice i tritikale
Utjecaj uparavanja na poboljšanje sastava pšenice i tritikale
Natalija Ostroški
Žitarice se koriste za prehranu ljudi i hranidbu životinja još od davnina. Danas su najvažnije ratarske kulture u poljoprivrednoj proizvodnji na čitavom svijetu. Pšenica (Triticum aestivum L) i tritikale (Triticosecale ssp.) su jednogodišnje žitarice iz porodice trava. Pšenica se smatra jednom od najstarijih kulturnih biljaka, dok je tritikale nastala u 19. stoljeću križanjem pšenice i raži, iz čega je izveden njen drugi naziv „pšenoraž“. Obje kulture imaju ozimi i jari...
Utjecaj uparavanja na sastav oljuštenog i neoljuštenog ječma
Utjecaj uparavanja na sastav oljuštenog i neoljuštenog ječma
Ivana Škrlin-Batina
Ječam (Hordeum (Sativum) vulgare) je jedna od najstarijih uzgajanih kultura na svijetu, a potječe iz jugoistočne Azije i Etiopije. U prošlosti je bio „popularna“ žitarica i upotrebljavala za ljudsku prehranu. Osnovna svrha uzgoja ječma danas je za potrebe stočarstva i pivarsku industriju, gdje se koristi u obliku slada. Mali postotak ječma se koristi u ljudskoj prehrani kao ječmena kaša. Tokom prerade zrna ječma za potrebe prehrane ljudi, ječmu se skida ljuska te takvo zrno...
Utjecaj usitnjavanja i vrste žitarica na konzumaciju i probavljivost obroka
Utjecaj usitnjavanja i vrste žitarica na konzumaciju i probavljivost obroka
Ana Marija Škrivanek
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj vrste žitarica (kukuruz i zob) i njihova usitnjavanja kao dodatka sjenaži lucerne (SL) na ad libitum konzumaciju i in vivo probavljivost suhe tvari (ST) obroka u hranidbi kastriranih ovnova. Istraživano je 5 hranidbenih tretmana koji su uključili hranidbu (i) samo SL te hranidbu SL uz dodatak 30 g (ii) zrna kukuruza, (iii) mljevenog zrna kukuruza, (iv) zrna zobi, (v) mljevenog zrna zobi kg-1 M0,75 . Najveću ad libitum konzumaciju ST je imao hranidbeni...
Utjecaj usjeva za zelenu gnojidbu na biogenost i fizikalno kemijska svojstva tla
Utjecaj usjeva za zelenu gnojidbu na biogenost i fizikalno kemijska svojstva tla
Marija Tatarović
Zelena gnojidba jedna je od mjera za popravak fizikalno kemijskih i bioloških svojstava tla. Primjena ovoga načina popravka tla poznato je od davnina, a danas zbog promjene klimatskih uvjeta ovaj način popravka tla postaje sve važniji. Zelena gnojidba omogućuje obogaćivanje tla organskom tvari, vezanje hraniva u tlu, sprečavanje njihovog ispiranja, zaštitu tla od erozije, povećanje biogenosti tla, očuvanje vlage u tlu i popravak strukture tla. Poljoprivredni proizvođači za zelenu...
Utjecaj uvođenja robne marke na poslovni rezultat u proizvodnji sira na primjeru male sirane
Utjecaj uvođenja robne marke na poslovni rezultat u proizvodnji sira na primjeru male sirane
Darija Celić Križić
U Hrvatskoj su prisutne brojne male sirane u kojima se proizvode sirevi i drugi mliječni proizvodi. Za navedene domaće proizvode postoji veliki interes te je moguće ostvariti veću prodajnu cijenu uz uložen napor i sredstva u odgovarajuće marketinške i menadžerske aktivnosti kojima bi se proizvod pozicionirao kao vrijedniji i skuplji u odnosu na masovnu proizvodnju. Jedna od takvih aktivnosti je i uvođenje robne marke koja doprinosi promociji, poticanju kupovine i stvaranje...
Utjecaj uzgojnih oblika na rast i razvoj vinove loze i kemijski sastav grožđa
Utjecaj uzgojnih oblika na rast i razvoj vinove loze i kemijski sastav grožđa
Valentin Dunaj
Uzgoj vinove loze uključuje promjene u obliku nadzemnog dijela trsa. Uzgojni oblik može voditi do znatnih razlika u količini lisne mase i do razlika u postotku lišća izloženog svjetlosti. Mogućnost loze da efikasno fotosintetizira ovisi o uzgojnom obliku i odgovarajućem mikroklimatu trsa. U ovisnosti o promjeni svjetlosnog mikroklimata trsa, uzgojni oblici mogu utjecati na brojne stavke kao što su diferencijacija pupova, izloženost grozda svjetlosti, opskrbljenost trsa vodom i...
Utjecaj varijabilnosti sadržaja kalcija i fosfora u sirovinama na njihov sadržaj u gotovoj,konzerviranoj hrani za pse
Utjecaj varijabilnosti sadržaja kalcija i fosfora u sirovinama na njihov sadržaj u gotovoj,konzerviranoj hrani za pse
Domagoj Karačić
Dobro su poznate iz literaturnih podataka prosječne razine kalcija i fosfora u pojedinim sirovinama životinjskog podrijetla, nusproizvodima prehrambene industrije, koji se koriste za proizvodnju hrane za pse. Postavljena je pretpostavka varijabilnosti razine kalcija i fosfora i njihovog međusobnog omjera u tim sirovinama, a cilj rada je bio utvrditi varijabilnost u sadržaju kalcija i fosfora u klaoničkim ostatcima, koji se koriste kao osnovne sirovine u proizvodnji gotove konzervirane...

Pages