Pages

Utjecaj produljenog vremena odležavanja silaže i inokulata na promjene in vitro buražne probavljivosti vlakana u silažama cijele biljke kukuruza
Utjecaj produljenog vremena odležavanja silaže i inokulata na promjene in vitro buražne probavljivosti vlakana u silažama cijele biljke kukuruza
Mirta Skelin
Silaža cijele biljke kukuruza je glavno voluminozno krmivo obroka mliječnih krava. Poznata je važnost vlakana silaže u hranidbi životinja, no nije poznato da li se tijekom jednogodišnjeg skladištenja silaže mijenja probavljivost vlakana i suhe tvari. Također, dosadašnja istraživanja pokazuju aktivnost mikroorganizma inokulanta u stabilnoj fazi siliranja te promjene sastava i probavljivosti proteina, ali je nepoznat utjecaj na sastav i probavljivost vlakana. Stoga je cilj ovog...
Utjecaj proizvodne sezone na senzorni profil dimljenih pršuta
Utjecaj proizvodne sezone na senzorni profil dimljenih pršuta
Domagoj Gorup
Tipična proizvodnja dimljenih pršuta usklađena je s godišnjim dobima tijekom kojih su optimalno iskorišteni povoljni vremenski uvjeti za svaku fazu proizvodnje. Kako bi se utvrdio utjecaj proizvodne sezone na senzorna svojstava dimljenih pršuta analizirano je 73 uzoraka pršuta s područja Dalmacije iz pet proizvodnih sezona od 2011. do 2015. Statističkom obradom je utvrđeno da se deset od 18 svojstava značajno razlikovalo (P<0,05) između proizvodnih sezona. Značajne pozitivne...
Utjecaj prorjeđivanja i cizeliranja grozdova na količinu i kakvoću grožđa cv. "Cardinal" i "Matilde" (V. vinifera L.)
Utjecaj prorjeđivanja i cizeliranja grozdova na količinu i kakvoću grožđa cv. "Cardinal" i "Matilde" (V. vinifera L.)
Marina Jakas
U proizvodnji stolnog grožđa posebna se pažnja pridaje podizanju kvalitete grožđa, a ona se postiže pravilnim i pravovremenim provođenjem različitih ampelotehničkih zahvata u nasadu odnosno na trsu. Kakvoća stolnih sorata, osim po sadržaju šećera i razini ukupne kiselosti, ovisi i o vanjskom izgledu, prije svega masi grozda i krupnoći bobica. Provedeno je istraživanje o utjecaju prorjeđivanja i cizeliranja grozdova na kakvoću grožđa stolnih sorti Cardinal Crveni i Matilde....
Utjecaj protoka crpke i starosti uređaja na kvalitetu rada nošenih traktorskih prskalica
Utjecaj protoka crpke i starosti uređaja na kvalitetu rada nošenih traktorskih prskalica
Antonio Masnica
Nošene traktorske prskalice su uređaji za primjenu pesticida te one moraju funkcionirati u potpunosti ispravno kako bi se pesticidi mogli točno i precizno distribuirati. Kod uređaja starijeg datuma proizvodnje često dolazi do nepotpune tehničke ispravnosti samog uređaja. Testiranjem različitih karakteristika prskalica, od kojih je protok crpke najbitniji, želi se utvrditi utjecaj protoka crpke i starost uređaja na njegovu kvalitetu rada. Testiranje je provedeno u Sloveniji u...
Utjecaj protoka pumpe i starosti uređaja na kvalitetu rada orošivača
Utjecaj protoka pumpe i starosti uređaja na kvalitetu rada orošivača
Jurica Plukavec
Orošivači su danas sve češće korišteni, no kao i svaki drugi uređaj za primjenu pesticida, oni moraju funkcionirati u potpunosti ispravno kako bi se pesticidi mogli točno i precizno distribuirati. Kod uređaja starijeg datuma proizvodnje često dolazi do nepotpune tehničke ispravnosti samog uređaja. Testiranjem različitih karakteristika orošivača, od kojih je protok pumpe najbitniji, želi se utvrditi utjecaj protoka pumpe i starosti uređaja na kvalitetu rada. Testiranje je...
Utjecaj provenjavanja na hrandbenu vrijednost fermentirane krme poluprirodnog travnjaka
Utjecaj provenjavanja na hrandbenu vrijednost fermentirane krme poluprirodnog travnjaka
Gordan Šebalj
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi utjecaj provenjavanja na hranjivost fermentirane biljne mase i kvalitetu fermentacije u silosu. Svježa ili direktno silirana biljna masa se dobro zbija u silosu, ali ima manju koncentraciju vodotopivih šećera u suhoj tvari krme, moguće gubitke hranjiva ocjeđivanjem silažnog soka, veće transportne i troškove skladištenja krme u usporedbi s biljnom masom provenutom prije siliranja. Veća razina provenjavanja krme prije siliranja dovodi do...
Utjecaj radne brzine berača i kombajna na učinak i kvalitetu berbe kamilice
Utjecaj radne brzine berača i kombajna na učinak i kvalitetu berbe kamilice
Matija Granatir
Uzgoj i dorada kamilice na području Podravine (Virovitica, Pitomača) značajno rastu zadnjih godina zbog velike potražnje za njenim cvatom u zapadnoeuropskim zemljama (Njemačka, Italija, Austrija, Francuska…). No, sve učestalije promjene meteoroloških uvjeta u razdoblju berbe često predstavljaju problem, jer je sve teže cvat kamilice ubrati u optimalnom roku (kad je otvoreno više od 70 % cvjetova u cvatnoj glavici). Iz tog je razloga nužno koristiti berače i kombajne koji...
Utjecaj radne brzine i sorte na radni učinak strojne berbe hmelja
Utjecaj radne brzine i sorte na radni učinak strojne berbe hmelja
Valentina Borić
U radu su prikazana terenska mjerenja i radni učinci strojne berbe različitih sorti hmelja. Mjerenja su obavljena u hmeljarniku Rojnik i hemeljarniku Jelen na sortama Savinjski Golding, Aurora i Celeia. Hmeljarnik Rojnik iz Savinjske doline hmelj uzgaja na površini od 41 ha, a hmeljarnik Jelen iz Dobriše vasi, Petrovčah, na 21 ha. Hmeljarnik Rojnik prilikom berbe hmelja koristi traktor Landini Rex 120 GT (75 kW) koji se kreće brzinom oko 4,5 - 5 km/h, te berbu jednog prohoda obavi za...
Utjecaj rasvjete i svjetlosnih instalacija na otvorene prostore
Utjecaj rasvjete i svjetlosnih instalacija na otvorene prostore
Ivana Šimag
Ovim radom se nastojao utvrditi utjecaj rasvjete i svjetlosnih instalacija na otvorene prostore, kao i utjecaj ovih elemenata na čovjekovo psihičko i fizičko zdravlje. Svjetlost, kao uvijek prisutan element, sve češće se osim u obliku rasvjete pojavljuje i u obliku svjetlosnih instalacija. Iako je termin instalacija prisutan još od druge polovice 20. stoljeća, njegova točna definicija još uvijek nije poznata, a samim time nije definiran niti pojam svjetlosnih instalacija....
Utjecaj razine škroba u obroku konja na in vitro fekalnu probavljivost vlakana
Utjecaj razine škroba u obroku konja na in vitro fekalnu probavljivost vlakana
Ana Bošnjak
Škrob je bogatiji izvor energije za konje od vlakana, ali njegova previsoka količina u obroku narušava razgradnju u tankom crijevu, povećava fermentaciju u slijepom i debelom crijevu što može imati za posljedicu smanjenu fermentaciju vlakana i zdravstvene probleme kod konja (npr. kolike). Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitih dnevnih razina škroba na in vitro fekalnu probavljivost neutralnih detergent vlakana i suhe tvari te da li promjene razine škroba u obroku...
Utjecaj različite koncentracije umjetnog pigmenta i organskih minerala na boju žutanjka i sadržaj karotenoida
Utjecaj različite koncentracije umjetnog pigmenta i organskih minerala na boju žutanjka i sadržaj karotenoida
Luka Cvetić
Očekivanja kupaca konzumnih jaja glede obojenosti žutanjaka teže ka tome da oni budu što intenzivnije žute odnosno narančaste boje. Da bi to postigli proizvođači konzumnih jaja koriste krmne smjese u koje se dodaju umjetni pigmenti. Cilj ovog diplomskog rada je utvrdit iutjecaj dodataka različitih koncentracija umjetnog pigmenta i organskih minerala na obojenost žutanjaka i sadržaj karotenoida. U istraživanju je korišteno 36 Tetra hibridnih kokoši podijeljenih u 4 skupine....
Utjecaj različitih agrotehničkih mjera na produktivnost trave miskantus
Utjecaj različitih agrotehničkih mjera na produktivnost trave miskantus
Katarina Gudeljević
Miskantus (Miscanthus x giganteus) je energetska kultura koju karakterizira visoka produktivnost biomase, otpornost na bolesti i štetnike te niski gnojidbeni zahtjevi. Ovisno o tipu goriva koje se želi proizvesti, žetva miskantusa se može obaviti u jesen ili na proljeće. Uspjeh zasnivanja usjeva ovisi o brojnim čimbenicima, među kojima je i vrsta sadnog materijala. Trenutno dostupan sadni materijal čine reznice rizoma i presadnice. U današnje vrijeme sve više raste broj energetskih...

Pages