Pages

Utjecaj mikrobiote na ekspresiju gena i funkciju epitela crijevne sluznice
Utjecaj mikrobiote na ekspresiju gena i funkciju epitela crijevne sluznice
Monika Šurić
Skupina mikroorganizama koja obitava u crijevima naziva se mikrobiota, a njihova ravnoteža utječe na funkciju probavnog sustava, zdravlje domaćina te djelomično kontrolira ekspresiju tkivno specifičnih gena domaćina. Geni crijevne sluznice uključuju gene povezane s crijevnim urođenim imunološkim odgovorom, poput interleukina i peptida obrane domaćina (HDP), te gene koji su uključeni u funkciju crijevne barijere i osjetljivost na hranjive tvari, uključujući mukozu (MUC), proteine...
Utjecaj mikrolokacije na cvatnju, sazrijevanje i pomološke parametre plodova trešnje
Utjecaj mikrolokacije na cvatnju, sazrijevanje i pomološke parametre plodova trešnje
Niko Dujmović
Trešnja (Prunus avium L.) je dugogodišnja kultura koja se uzgaja zbog plodova. U Republici Hrvatskoj uzgaja u kontinetalnom i mediteranskom dijelu. Suvremena proizvodnja trešanja zahtijeva uzgoj sorata veće krupnoće i bolje obojenosti. Osim toga, od sorte se traži rani ulazak u rodnu dob i postizanje pune produktivnosti. Prema pogodnostima ekoloških uvjeta uzgoja trešnja je bez razloga zapostavljena voćna vrsta u Zagrebačkoj županiji ali i ostatku Republike Hrvatske....
Utjecaj mjera povećanja poljoprivredne konkurentnosti na ruralni razvoj
Utjecaj mjera povećanja poljoprivredne konkurentnosti na ruralni razvoj
Iva Bedeničić
Ideja ruralnog razvoja spominje se u svijetu po završetku 2. svjetskog rata, a u Europi se počinje realizirati kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku Europske zajednice. Evolucija programa ZPP-a kroz drugu polovicu prošlog stoljeća dovela je do pojave Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Hrvatska je kao punopravna članica Europske Unije prihvatila 16 od 20 navedenih mjera. U javnosti je najviše rasprave izazvala mjera 4 koja se odnosi na ulaganju u fizičku imovinu. Mjere za...
Utjecaj mjera ruralnog razvoja na zapošljavanje mladih u poljoprivredi
Utjecaj mjera ruralnog razvoja na zapošljavanje mladih u poljoprivredi
Tomislav Glojnarić
Nezaposlenost i nedostatak mladih u poljoprivredi predstavlja veliki problem što uzrokuje negativna kretanja u poljoprivredi. Mjere ruralnog razvoja značajni su pokretač obnove sela, revitalizacije ruralnog prostora i razvoja ekonomija. Jedna od mjera koje nastoje utjecati na popularizaciju bavljenja poljoprivredom, ali i zapošljavanje mladih u grani je „Program ruralnog razvoja 2014-2020.", preciznije Mjera 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja", podmjera 6.1 "Potpora...
Utjecaj mliječne kiseline i inokulanta na kinetiku probavljivosti škroba visoko-vlažnog zrna kukuruza
Utjecaj mliječne kiseline i inokulanta na kinetiku probavljivosti škroba visoko-vlažnog zrna kukuruza
Martin Tadić
Silaža visoko-vlažnog zrna kukuruza postaje sve važniji oblik konzerviranja kukuruza pri čemu dodatak aditiva smanjuje rizik od neželjene fermentacije i kvarenja silaže. Nije poznato ima li dodatak aditiva utjecaja na kinetiku probavljivosti škroba, te je cilj ovog istraživanja bio ispitati kako dodatak inokulanta i mliječne kiseline tijekom siliranja visoko-vlažnog zrna utječe na brzinu probavljivosti škroba u modelu koji oponaša uvijete u želucu i tankom crijevu svinje....
Utjecaj modificiranih ugljikohidrata stjenke kvasca na proizvodnost pilića u tovu
Utjecaj modificiranih ugljikohidrata stjenke kvasca na proizvodnost pilića u tovu
Marija Madjeruh
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj modificiranih ugljikohidrata stijenke kvasca u krmnim smjesama na proizvodne rezultate pilića u tovu. Korištena su 300 muških jednodnevnih pilića hibrida Ross 308 koji su slučajnim odabirom smješteni u 2 skupine sa 6 ponavljanja. Tokom istraživanja pilići iz kontrolne skupine bili su hranjeni starterom s 24,0 % SB (14 dana), finišerom I s 21,0 % SB (14 dana) i finišerom II s 20,0 % SB (10 dana). Pilići u pokusnoj skupini su hranjeni istom...
Utjecaj nagiba terena na kemijska svojstva rigolanog tla iz pseudogleja obrončanog
Utjecaj nagiba terena na kemijska svojstva rigolanog tla iz pseudogleja obrončanog
Kristina Benčak
Cilj ovog rada bio je utvrditi kemijska svojstva površinskog horizonta rigolanog tla iz pseudogleja obronačnog na gornjoj, srednjoj i donjoj trećini padine u dva vinograda na različitim nagibima (10% i 20%). Istraživanje je provedeno na rigolanom tlu iz pseudogleja obronačnog pod vinogradarskom proizvodnjom, na pokušalištu Agronomskog fakulteta Jazbina u Zagrebu, na kojem je prisutna plošna erozija. Uzorkovanje tla provedeno je na gornjem, srednjem i donjem dijelu padine nagiba 10%...
Utjecaj navodnjavanja i fertirigacije na broj i kvalitetu cvjetova afričke kadifice (Tagetes erecta L.)
Utjecaj navodnjavanja i fertirigacije na broj i kvalitetu cvjetova afričke kadifice (Tagetes erecta L.)
Jelena Pavlušec
Afrička kadifica (Tagetes erecta L.) podrijetlom je iz vrućih i suhih područja Sjeverne i Južne Amerike zbog čega se smatra otpornom na sušu. Unatoč činjenici kako je kadifica otporna na sušu, pojava klimatskih promjena izravno utječe na sve veće potrebe za vodom, a time i navodnjavanjem. Stoga je provedeno istraživanje imalo za cilj utvrditi utjecaj različitih razina navodnjavanja i fertirigacije na pokazatelje rasta, razvoja i kvalitete (nadzemna masa biljke, visina biljke,...
Utjecaj navodnjavanja kapanjem na prinos šećerne repe
Utjecaj navodnjavanja kapanjem na prinos šećerne repe
Tomislav Vašarević
U diplomskom radu se obrađuje tema vezana za navodnjavanje šećerne repe, pomoću sustava kap po kap uz dodatak mineralnih hranjiva otopljenih u vodi. Klimatske promjene mogu se manifestirati kao promjena prosječnih klimatskih elemenata (temperatura zraka, oborina, relativna vlaga zraka, brzina vjetra, insolacija) ili kao promjena raspodjele klimatskih događanja u odnosu na prosječne vrijednosti. Posljedice klimatskih promjena su pojava suša, koje mogu biti različitog intenziteta i...
Utjecaj navodnjavanja na prinos i kvalitetu grožđa sorte 'Babić' na kultiviranom tlu krša
Utjecaj navodnjavanja na prinos i kvalitetu grožđa sorte 'Babić' na kultiviranom tlu krša
Ivan Nižić
'Babić' je autohtona sorte vinove loze sjeverne Dalamcije koja se koristi u proizvodnji visokokvalitetnih crnih vina. Tradicionalno se uzgaja bez navodnjavanja na poznatim položajima u okolici Primoštena, gdje daje najbolje rezultate. Zadnjih godina sorta se uzgaja i na površinama dobivenim agrotehničkim melioracijama krša. Takova tla su nižeg vodenog kapaciteta zbog visokog udjela kamena u mehaničkom sastavu. Poznato je da na ovom tipu tala nije moguć rentabilan uzgoj vinove loze...
Utjecaj navodnjavanja na rodnost, randman ulja i dinamiku rasta ploda triju sorata masline na kolekciji u Poreču
Utjecaj navodnjavanja na rodnost, randman ulja i dinamiku rasta ploda triju sorata masline na kolekciji u Poreču
Lucija Zović
Praktični pokazatelji uzgoja maslina u Istri u zadnjih 20-tak godina pokazuju značajne gubitke uroda uzrokovanih jačom sušom u fazi rasta i razvoja ploda. Uz primjenu navodnjavanja postižu se pozitivni rezultati u očuvanju priroda, krupnoće ploda i randmana ulja što značajno ovisi i o sorti. Sami smo svjedoci sve učestalijih suša, pa je i otpornu i izdržljivu maslinu potrebno navodnjavati da bi dala kvalitetan plod. Cilj rada je utvrditi da li navodnjavanje značajno ...
Utjecaj navodnjavanja na sastav polifenola male molekulske mase sjemenki bobica grožđa
Utjecaj navodnjavanja na sastav polifenola male molekulske mase sjemenki bobica grožđa
Antonela Pekica
Polifenolni spojevi su jedna od grupa spojeva koji su u prirodi među najrasprostranjenijima, pa tako i u biljkama gdje imaju veliku važnost. Upravo zahvaljujući brojnim istraživanja čija je pažnja bila usmjerena na polifenolne spojeve, u grožđu su identificirani mnogi polifenoli. Oni imaju antioksidacijaska, antikancerogena, antimikrobna, protuupalna te mnoga druga svojstva te im se stoga u današnje vrijeme posvećuje posebna pažnja. Mogu se koristiti u brojnim granama industrije...

Pages