(1 - 4 of 4)
Poveznica na dokument Rizici i upravljanje rizikom u tovu junadi
Poveznica na dokument In vivo probavljivost vlakana u tovu junadi hranjene siliranim rehidriranim zrnom kukuruza
Poveznica na dokument Unaprjeđenje poslovanja OPG-a s prizvodnjom mlijeka
Poveznica na dokument Pokriće varijabilnih troškova kao pokazatelj ekonomske efikasnosti u tovu junadi različitih pasmina