(1 - 4 of 4)
Poveznica na dokument Morfološka svojstva i prinos kultivara rajčice (Lycopersicum esculentum Mill.)
Poveznica na dokument Utjecaj malča na ispiranje nitrata iz tla pri uzgoju rajčice
Poveznica na dokument Utjecaj glistinca i mineralne gnojidbe na status hraniva u plodu rajčice
Poveznica na dokument Nekemijsko suzbijanje nematoda korijenovih kvržica (Meloidogyne spp.) u proizvodnji rajčice