(1 - 4 of 4)
Poveznica na dokument Indukcija prasenja primjenom sintetskih analoga prostaglandina F2a
Poveznica na dokument Porodna masa prasadi na farmi krmača visoke plodnosti
Poveznica na dokument Čimbenici plodnosti banijske šare svinje
Poveznica na dokument Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih krmača