(1 - 1 of 1)
Poveznica na dokument Dinamika populacije vrste Scaphoideus titanus (Ball, 1932) u vinogradima pokušališta Jazbina