(1 - 2 of 2)
Poveznica na dokument Učinak kalcizacije tla na sastavnice prinosa i prinos kupusa
Poveznica na dokument Genetska struktura tradicionalnih sorata glavatog kupusa (Brassica oleracea L. var. capitata f. alba)