Pages

Utjecaj gustoće sjetve i prihrane organskim gnojivima na prinos jednozrnca (Triticum monococcum) i dvozrnca (T.dicoccum)
Utjecaj gustoće sjetve i prihrane organskim gnojivima na prinos jednozrnca (Triticum monococcum) i dvozrnca (T.dicoccum)
Barbara Vidović Popek
Na pokušalištu Agronomskog fakulteta u Zagrebu provedeno je tijekom 2015./2016. godine istraživanje utjecaja gustoće sjetve i prihrane organskim gnojivima na prinos jednozrnca (Triticum monococcum) i dvozrnca (Triticum dicoccum). Jednozrnac i dvozrnac sijani su u 4 gustoće sjetve 100, 150, 200 i 250 klijavih zrna/m². U istraživanju su korištena organska gnojiva Proeco 5:10:10, Fertil supernova 12,5 N te tekuće organsko gnojivo Ilsamin N90. Jednozrnac je ostvario veći prinos zrna...
Utjecaj gustoće sjetve na produktivnost smjese obične grahorice i pšenice u ekološkom uzgoju
Utjecaj gustoće sjetve na produktivnost smjese obične grahorice i pšenice u ekološkom uzgoju
Matija Vrbančić
Obična grahorica (Vicia sativa L.) je jednogodišnja ili dvogodišnja biljka iz porodice mahunarki (Fabaceae). Potječe iz umjerenog klimatskog područja Europe i Azije. Zbog kvalitetne krme i povećanog prinosa u smjesi s pšenicom (Triticum aestivum L.), potrebno je utvrditi može li se upotrebom biostimulatora i inokulacijom sjemena omogućiti ekološki uzgoj. Istraživanje je provedeno na poljoprivrednim površinama u blizini grada Zadra (Ninski Stanovi). Tijekom istraživanja u...
Utjecaj gustoće sjetve ozime grahorice u smjesi sa zobi na prinos i kakvoću krme za potrebe prehrane divljači u lovištu
Utjecaj gustoće sjetve ozime grahorice u smjesi sa zobi na prinos i kakvoću krme za potrebe prehrane divljači u lovištu
Ante Plh
Divljač je prema lovnom zakonodavstvu dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a kvalitetna trofejna divljač značajan gospodarski resurs. Kvalitetna hrana uz dobre genetske predispozicije, omogućuje postizanje vrijednih trofeja divljači što uvećava gospodarski značaj lovišta. Uključivanjem mahunarki u sustav remiza mogu se ostvariti znatne uštede u sve skupljoj gnojidbi mineralnim dušičnim gnojivima, a da se pri tome ostvare visoki prinosi. Istraživanja su provedena na...
Utjecaj gustoće sklopa kukuruza na režim vlažnosti eutrično smeđeg tla
Utjecaj gustoće sklopa kukuruza na režim vlažnosti eutrično smeđeg tla
Marko Reljić
U Republici Hrvatskoj kukuruz predstavlja najzastupljeniju žitaricu na poljoprivrednim površinama. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2015. godini kukuruz je posijan na površini od 263 970 ha. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj gustoće sjetve kukuruza na režim vlažnosti tla u antropogenom horizontu (10-20 cm) oranično terestričkog tla iz eutrično smeđeg tla kao i utjecaj gustoće sklopa na prinos zrna kukuruza. Istraživanje je provedeno na...
Utjecaj gustoće sklopa sjetve na prinos sjemenki i ekonomsku isplativost uzgoja uljne tikve
Utjecaj gustoće sklopa sjetve na prinos sjemenki i ekonomsku isplativost uzgoja uljne tikve
Klara Alić
Posljednjih godina u Hrvatskoj je sve popularniji uzgoj uljne tikve čije su sjemenke bogate uljem, vitaminima i proteinima, a koriste se za preradu u vrlo kvalitetno ulje dok se pogače koje ostaju nakon prešanja sjemenki koriste za brašno ili kao stočna hrana. Prosječni prinosi uglavnom su ispod europskog prosjeka što je uzrokovano sjetvom u nepovoljnim uvjetima i izvan optimalnih rokova sjetve, sortimentom te gustoćom sklopa. Istraživanje o utjecaju gustoće sklopa sjetve na prinos...
Utjecaj hibrida kukuruza na oksidacijsku stabilnost jaja kokoši nesilica pri skladištenju i u uvjetima inducirane oksidacije
Utjecaj hibrida kukuruza na oksidacijsku stabilnost jaja kokoši nesilica pri skladištenju i u uvjetima inducirane oksidacije
Estera Palačić
U ovom istraživanju proučavan je utjecaj različitih hibrida kukuruza žutog zrna na oksidacijska svojstva jaja kokoši nesilica nakon određenog vremena skladištenja jaja i pri određenoj temperaturi te u uvjetima inducirane oksidacije željezom. U pokusu se koristilo 90 nesilica hibrida Tetra starih 22 tjedna. Pokusni period trajao je sljedećih 10 tjedana u kojem je ispitivano pet hibrida kukuruza žutog zrna (Bc 572, Mejaš, Kekec, Pajdaš, Riđan) i kontrola (komercijalni hibrid...
Utjecaj hibrida kukuruza na parametre kvalitete jaja kokoši nesilica tijekom skladištenja
Utjecaj hibrida kukuruza na parametre kvalitete jaja kokoši nesilica tijekom skladištenja
Tihana Lapaš
Istraživanje je provedeno kako bi se ustanovio utjecaj različitih hibrida kukuruza, temperature i vremena skladištenja na vanjsku i unutarnju kvalitetu konzumnih jaja. Praćeni parametri su masa jaja (g), visina jaja (mm), širina jaja (mm), čvrstoća ljuske (kgf), masa ljuske (g), debljina ljuske (mm), masa žumanjka (g), boja žumanjka, pH bjelanjka, visina bjelanjka (mm) i Haugh jedinice. Prilikom analize koristilo se 240 kokošjih jaja podrijetlom od hibrida Tetra SL LL koje su u...
Utjecaj hladne maceracije na kakvoću vina Grk
Utjecaj hladne maceracije na kakvoću vina Grk
Ivan Batistić
Hladna maceracija sve više se nameće kao jedan od uobičajenijih tehnoloških postupaka u proizvodnji bijelih vina čime se utječe kako na kompleksnost arome tako i na punoću okusa vina. Područje uzgoja sorte Grk usko je vezano uz otok Korčulu pri čemu je položaj Lumbarda najpoznatiji. Samim time dosadašnja tehnologija proizvodnje bila je vezana ili uz postupak brze prerade ili uz tradicionalnu maceraciju u nekontroliranim uvjetima. Cilj ovoga rada je primjenom kontrolirane hladne...
Utjecaj hortikulturnih aktivnosti na odgoj i obrazovanje polaznika dječjeg vrtića 'Dugo Selo'
Utjecaj hortikulturnih aktivnosti na odgoj i obrazovanje polaznika dječjeg vrtića 'Dugo Selo'
Iva Marinić
Područje istraživanja je dječji vrtić „Dugo Selo“ u kontekstu utjecaja hortikulture na odgoj i obrazovanje kroz uzgoj bilja, primjene bilja u prehrani ljudi i očuvanju okoliša. Ciljna skupina u istraživanju bila su djeca starosti 5 – 6 godina uključena u dvije odgojne skupine , djeca u eko skupini „Pčelice“ i djeca u jezičnoj skupini „Ježići“ . Metodom intervjua obavljeno je anketiranje djece iz obje odgojne skupine. Istraživanje je obavljeno koristeći...
Utjecaj hranidbe na količinu i sadržaj mliječne masti kravljeg mlijeka
Utjecaj hranidbe na količinu i sadržaj mliječne masti kravljeg mlijeka
Ivan Batinić
Mliječna mast je najvarijabilniji sastojak kravljeg mlijeka. Odabir krmiva, veličina čestica, udio i izvor voluminozne krme neki su od čimbenika koji utječu na razinu i sadržaj mliječne masti. Ovaj rad prikazuje na koji način se hranidbom može mijenjati udio i sastav mliječne masti u mlijeku. Na količinu mliječne masti najviše utječe struktura obroka, kvaliteta krmiva koja se koriste u hranidbi, kao i neki aditivi koji se mogu davati u obrok krave. Na sastav mliječne masti,...
Utjecaj hranidbe na prevenciju zaostajanja posteljice u kobila na Državnoj ergeli Lipik
Utjecaj hranidbe na prevenciju zaostajanja posteljice u kobila na Državnoj ergeli Lipik
Domagoj Stančec
Kvalitetna hranidba najbitniji je i najskuplji čimbenik u uzgoju životinja. Na nju otpada najveći dio troškova proizvodnje, pa samim time njome možemo smanjiti ili povećati svoju dobit. Hranidbom utječemo i na zdravlje životinja, većinu patoloških stanja možemo spriječiti kvalitetnom hranidbom. Zaostala posteljica (Retentio secundinarum) jedna je od njih. To je patološko stanje nemogućnosti izlaska posteljice i nastaje unutar 3 sata od poroda. Zaostala posteljica je najčešće...
Utjecaj hranidbe pomoću automata za mlijeko na zdravlje janjadi
Utjecaj hranidbe pomoću automata za mlijeko na zdravlje janjadi
Marija Mikecin
Na farmama mliječnih ovaca sve se više koristi tehnologija odvajanja janjadi nakon poroda i napajanje mliječnom zamjenom putem automata za napajanje. Pogreške kod takvog načina napajanja mogu dovesti do pojave bolesti, kojima se smanjuje konzumacija, a samim time i prirasti. Nerijetko dolazi i do uginuća. Glavni uzroci su neispravan automat, pogreške u pripravljanju mliječne zamjene i broj janjadi veći od predviđenog. Cilj rada je utvrditi pogreške u napajanju pomoću automata i...

Pages