Pages

Utjecaj malča na ispiranje nitrata iz tla pri uzgoju rajčice
Utjecaj malča na ispiranje nitrata iz tla pri uzgoju rajčice
Anja Tarandek
S ciljem zaštite prirodne funkcije tla i površinske i podzemne vode, aplikacijom gnojiva u kombinaciji sa primjenom malča, stvaraju se poželjni ekološki uvjeti za maksimalne prinose, te iz aspekta samoodržive poljoprivredne proizvodnje značajno se doprinosi ekonomičnoj proizvodnji, smanjuje se ispiranje hranjiva, te time smanjuje i potreba za gnojidbom. Za rješavanje ekološke i ekonomske problematike ispiranja dušika u poljoprivrednoj proizvodnji od velikog je značaja...
Utjecaj malčiranja na režim vlažnosti hortisola pri uzgoju paprike
Utjecaj malčiranja na režim vlažnosti hortisola pri uzgoju paprike
Barbara Štabi
Budući da paprika ima visoke zahtjeve za vlagom tla, nužno je u tehnologiji uzgoja regulirati i smanjiti gubitak vlage primjenom različitih malčeva. Cilj istraživanja bio je utvrditi režim vlažnosti tla u vegetaciji paprike pri primjeni različitih malčeva (organski - ovčja i filcana vuna, crni PE-film te nemalčirano tlo kao kontrola). Uzorkovanje tla za praćenje dinamike trenutačne vlage obavljeno je dekadno s dubina 0 – 10 cm i 10 – 20 cm. Analiza varijance svih...
Utjecaj malčiranja na režim vlažnosti vrtnog tla pri uzgoju salate
Utjecaj malčiranja na režim vlažnosti vrtnog tla pri uzgoju salate
Petra Turk
Istraživanja vezana za uzgoj povrća važna su kako bi se poboljšali uvjeti uzgoja i poduzele potrebne mjere za ostvarivanje ekonomski opravdanih rezultata. Jedno od takvih istraživanja je pokus koji uključuje praćenje režima vlažnosti tla. Pokus je bio proveden na pokušalištu Agronomskog fakulteta u Zagrebu pri uzgoju salate u vegetacijskom periodu od travnja do lipnja 2017. godine. Jedan od najvažnijih čimbenika u proizvodnji salate je sadržaj vlage u tlu. U svrhu postizanja...
Utjecaj matatopolina na mikropropagaciju i zakorjenjivanje jabuke sorte Gala
Utjecaj matatopolina na mikropropagaciju i zakorjenjivanje jabuke sorte Gala
Ana Petrović
Zbog nuspojava benzilaminopurina (BAP-a) kao što su nekroza vrha izdanka, inhibicija zakorjenjivanja te teškoće pri aklimatizaciji u literaturi se kao alternativa BAP-u navodi hidroksilirani analog BAP-a – metaTopolin (mT). Kroz ovaj rad istraživao se utjecaj metaTopolina i BAP-a na mikropropagaciju jabuke sorte Gala pri čemu se procjenjivala duljina i razvijenost izdanaka te količina klorofila; duljina, širina i površina lista te broj puči po površini lista. Izdanci su...
Utjecaj mehanički izazvanog stresa na rast i razvitak nevena i kadifica
Utjecaj mehanički izazvanog stresa na rast i razvitak nevena i kadifica
Sandra Bedran
U radu je istražen učinak mehanički izazvanog stresa na morfološke karakteristike i vrijeme cvatnje nevena (Calendula officinalis L.), niske kadifice (Tagetes patula L.) i visoke kadifice (T. erecta L.). Tretman presadnica obavljan je jednom dnevno, povlačenjem pamučne tkanine po površini biljaka (četkanje). Tretman je započeo kada su biljke bile u fazi razvoja drugog para pravih listova kod nevena te prvog para pravih listova kod kadifica, a trajao je do pojave prvih vidljivih...
Utjecaj mehaničkog stresa na sadržaj specijaliziranih metabolita u lisnatom povrću
Utjecaj mehaničkog stresa na sadržaj specijaliziranih metabolita u lisnatom povrću
Paola Samirić
Salata (Lactuca sativa L.) i radič (Cichorium intibus var. foliosum) su rasprostranjene vrste lisnatog povrća, a cilj njihova uzgoja su rozeta ili glavica lišća kod salate te listovi ili korijen kod radiča. Obje vrste lisnatog povrća mogu se uzgajati u ljetnom periodu na otvorenom te zimskom u zaštićenim prostorima. Glavno ograničenje prilikom zimskog razdoblja očituje se prvenstveno u morfološkim karakteristikama biljke, kao što je duža stabljika i manja lisna površna. Zbog...
Utjecaj mikorize i gnojidbe na rast i razvoj vrste pelargonija (Pelargonium zonale)
Utjecaj mikorize i gnojidbe na rast i razvoj vrste pelargonija (Pelargonium zonale)
Kim Paliska-Smoković
U Hrvatskoj, kao i u Europi, postoji puno proizvođača proljetnog cvijeća različitih proizvodnih kapaciteta. Svi proizvođači susreću se s istim problemom, a to je visoka cijena ulaznih troškova: gnojiva, goriva, uzgojnih posuda, zaštitnih sredstava, vode, supstrata i ostalog, kao i sve niža cijena sadnica. Jedan od načina smanjenja uzgojnih troškova je i ušteda na ulaznim troškovima. Budući da su vrste roda „Pelargonium“ jedne od najzastupljenijih biljaka u proljetnom...
Utjecaj mikorize na kakvoću ploda jagode neutralnog dana
Utjecaj mikorize na kakvoću ploda jagode neutralnog dana
Iva Sudar
Istraživanje fizikalno-kemijskih svojstava plodova jagode (Fragaria x ananassa) neutralne dužine dana sorte ‘Capri’ provedeno je 2018. godine. U istraživanju su korišteni plodovi jagode uzgojeni u ljetnom periodu na otvorenom na lokaciji Botinec, Zagreb, Republika Hrvatska. Predmet istraživanja je kakvoća plodova jagoda s biljaka čiji je korijen tretiran prije sadnje mikrobiološkim preparatima uz dodatak hidrogela u tlo. Prije sadnje korijen sadnice jagoda sorte ‘Capri’...
Utjecaj mikorize na razvoj francuske kadifice u uvjetima vodnog stresa
Utjecaj mikorize na razvoj francuske kadifice u uvjetima vodnog stresa
Mato Đuka
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj mikorize na razvoj francuske kadifice u uvjetima vodnog stresa. Mikoriznom gljivom Glomus spp. inokulirana je polovica biljaka (Tagetes patula L.) u provedenom istraživanju, dok je kao kontrola služila druga polovica biljaka. Primijenile su se dvije varijante navodnjavanja, a biljke su bile izložene vodnom stresu dva tjedna nakon presađivanja presadnica. Mjerena su morfološka svojstva, visina i promjer biljke te broj pupova, broj otvorenih...
Utjecaj mikrobiote na ekspresiju gena i funkciju epitela crijevne sluznice
Utjecaj mikrobiote na ekspresiju gena i funkciju epitela crijevne sluznice
Monika Šurić
Skupina mikroorganizama koja obitava u crijevima naziva se mikrobiota, a njihova ravnoteža utječe na funkciju probavnog sustava, zdravlje domaćina te djelomično kontrolira ekspresiju tkivno specifičnih gena domaćina. Geni crijevne sluznice uključuju gene povezane s crijevnim urođenim imunološkim odgovorom, poput interleukina i peptida obrane domaćina (HDP), te gene koji su uključeni u funkciju crijevne barijere i osjetljivost na hranjive tvari, uključujući mukozu (MUC), proteine...
Utjecaj mikrolokacije na cvatnju, sazrijevanje i pomološke parametre plodova trešnje
Utjecaj mikrolokacije na cvatnju, sazrijevanje i pomološke parametre plodova trešnje
Niko Dujmović
Trešnja (Prunus avium L.) je dugogodišnja kultura koja se uzgaja zbog plodova. U Republici Hrvatskoj uzgaja u kontinetalnom i mediteranskom dijelu. Suvremena proizvodnja trešanja zahtijeva uzgoj sorata veće krupnoće i bolje obojenosti. Osim toga, od sorte se traži rani ulazak u rodnu dob i postizanje pune produktivnosti. Prema pogodnostima ekoloških uvjeta uzgoja trešnja je bez razloga zapostavljena voćna vrsta u Zagrebačkoj županiji ali i ostatku Republike Hrvatske....
Utjecaj mjera povećanja poljoprivredne konkurentnosti na ruralni razvoj
Utjecaj mjera povećanja poljoprivredne konkurentnosti na ruralni razvoj
Iva Bedeničić
Ideja ruralnog razvoja spominje se u svijetu po završetku 2. svjetskog rata, a u Europi se počinje realizirati kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku Europske zajednice. Evolucija programa ZPP-a kroz drugu polovicu prošlog stoljeća dovela je do pojave Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Hrvatska je kao punopravna članica Europske Unije prihvatila 16 od 20 navedenih mjera. U javnosti je najviše rasprave izazvala mjera 4 koja se odnosi na ulaganju u fizičku imovinu. Mjere za...

Pages