Pages

Brojnost i rasprostranjenost divljih papkara u Republici Hrvatskoj
Brojnost i rasprostranjenost divljih papkara u Republici Hrvatskoj
Mario Zvonimir Bagarić
Moderno lovno-gospodarenje mora biti održivo s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, ali i profitabilno. Pretpostavka takvog gospodarenja je provođenje propisanih mjera lovno-gospodarske osnove, a jedna od najvažnijih mjera je utvrđivanje brojnog stanja divljači. Iz elektronske baze podataka Ministarstva poljoprivrede, odnosno iz „Središnje lovne evidencije” (SLE) prikupljeni su podaci o matičnom fondu, fondu pred lov, odstrelu i otpadu za divlje papkare po županijama u...
Burze i burzovno poslovanje
Burze i burzovno poslovanje
Ivana Rebić
U ovom diplomskom radu su objašnjene burze kao središnje mjesto trgovanja vrijednosnim papirima, njihova povijest i značenje. Pojašnjeni su svi pojmovi koji su vezani uz burzu, vrijednosne papire, vrste burzovnih poslova i burzovnih posrednika, te načina trgovanja na burzama. Navedene su najpoznatije svijetske burze kao što su burze iz New Yorka, Tokya, Londona, te Hrvatske (Zagrebačka burza). Objašnjeni su i najveći slomovi burzi u povijesti koji su promijenili cijeli tijek...
Business operations during the crisis in the example of Podravka
Business operations during the crisis in the example of Podravka
Tomislav Majdandžić
There are many reasons that can cause a crisis in a company. Some of them are internally and some externally driven. One of the key external factors is the macroeconomic environment. The history shows that each economy in the world has its ups and downs, often called business cycles. A business cycle consists of the contraction and expansion of the economy volume, mostly measured by GDP. Two hundred years ago the economists denied the existence of the business cycles, but the idea of...
Business plan for HDPE bins production of the company Gradatin Ltd.
Business plan for HDPE bins production of the company Gradatin Ltd.
Nina Fočić
The objective of this business plan is to evaluate the profitability of starting the production business of HDPE waste bins for company Gradatin Ltd. The company already imports and sells bins and is a leader in the field of communal and urban equipment on the Croatian and regional markets. The strategic orientation of the company is vertical integration and expansion of the activities to the production which would enable a more economical production with better quality control...
Characterization of freshwater fish assemblages from small streams in the Sava river basin
Characterization of freshwater fish assemblages from small streams in the Sava river basin
Petra Štefanac Šporčić
The Sava river has always been a source of good quality food for local inhabitants, but the number of fish deteriorated in the second half of the 20th century. Reasons for such losses were changes of flow characteristics of watercourses such as streams and channels which consequently lead to the altered hydrological regime, ground water levels, temperature, quantity of dissolved oxygen, concentration of nutrients in the water, and flow rate. These changes most often result in the loss of...
Cjenovni rizik u poljoprivredi Europske unije
Cjenovni rizik u poljoprivredi Europske unije
Danko Barbir
Diplomski rad se bavi cjenovnim rizikom poljoprivrednih proizvoda u Europskoj uniji. Ciljevi rada su izmjeriti cjenovni rizik kravljeg mlijeka, pšenice, kukuruza, svinjskog mesa i šećera u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Nadalje, opisati strategije upravljanja cjenovnim rizikom, izgraditi model za ocjenu učinaka strategije u navedenim proizvodnjama te odrediti mogućnosti i prepreke u njihovoj primjeni. Pregledom literature su obrađene teme rizika u poljoprivredi, cjenovnog rizika,...
Climate change resilience: the case of coffee growers in Costa Rica
Climate change resilience: the case of coffee growers in Costa Rica
Hannah Powlison Belković
Coffee farmers in Costa Rica are vulnerable to a broad spectrum of climate risks, centered on the production risks associated with the cultivation of Coffea arabica due to its climate sensitivity. Climate changes such as shifts in the timing and intensity of precipitation, the increase of extreme temperatures, and the growing number of extreme weather events are threatening C. arabica cultivation and value chains. The impacts of climate change on coffee production systems in Costa Rica...
Darwinova teorija evolucije i selekcija kod životinja
Darwinova teorija evolucije i selekcija kod životinja
Dora Stergar
Charles Darwin, britanski znanstvenik, postavio je u 19. stoljeću temelje modernoj teoriji evolucije koja objašnjava postanak vrsta i organizama prirodnom selekcijom. Darvinizam objašnjava kako opstanak vrsta ovisi o njihovoj sposobnosti prilagođavanja te evoluiranja kako bi preživjeli. Prirodna selekcija djeluje isključivo na očuvanju i akumulaciji varijacija koje su korisne u uvjetima kojima je živo biće izloženo. Objašnjava koncept preživljavanja najsposobnijih te dovodi...
Deponiranje karotenoida izabranih hibrida kukuruza u žutanjak jaja kokoši nesilica
Deponiranje karotenoida izabranih hibrida kukuruza u žutanjak jaja kokoši nesilica
Magdalena Herceg
U proizvodnji jaja više se pažnje posvećuje boji žutanjka nego karotenoidnom profilu zbog čega se u hranu nesilica dodaju različiti pigmenti a zanemaruju karotenoidi kukuruza. Cilj ovog rada je ispitati utjecaj hranidbenog tretmana bez dodatka pigmenta a koji se razlikuju u hibridu kukuruza na deponiranje pojedinačnih (lutein, zeaksantin, β-kriptoksantin i β-karoten) i ukupnih karotenoida u žutanjak jajeta kokoši nesilica. Ukupno 90 nesilica hibrida Tetra, po tri u svakom kavezu,...
Detekcija ekonomski značajnih virusa tikvenjača u Hrvatskoj
Detekcija ekonomski značajnih virusa tikvenjača u Hrvatskoj
Lea Mihaljevski Boltek
Virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus, CMV), virus ţutog mozaika tikvice (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV) i virus mozaika lubenice (Watermelon mosaic virus, WMV) gospodarski su vaţni virusi na kultiviranim vrstama iz porodice Cucurbitaceae. Prisutnost i rasprostranjenost ovih virusa na tikvicama i tikvama u Republici Hrvatskoj je slabo poznata. Tijekom 2019. godine, uzorci su sakupljeni u proizvodnim nasadima tikava i tikvica u šest ţupanija Republike Hrvatske (Istarskoj,...
Detekcija viroza rajčice primjenom biotestova
Detekcija viroza rajčice primjenom biotestova
Tajana Glogovšek
Viroze povrtnih kultura relativno su česta pojava, a činjenica je da ih proizvođači uglavnom nisu svjesni jer se njihove simptome povezuje s posljedicama drugih biotičkih i abiotičkih djelovanja. S ciljem pravovremenog poduzimanja mjera za suzbijanje, važno je brzo otkrivanje bolesti te detekcija biljnog patogena. Iako su u virologiji razvijene napredne i precizne laboratorijske dijagnostičke metode, one su često nedostupne u proizvodnjama i postoji potreba za testiranjem biljaka sa...
Detekcija visoko heterozigotnih regija u genomu goveda
Detekcija visoko heterozigotnih regija u genomu goveda
Mario Mercvajler
U posljednje vrijeme velik interes znanstvenika izazivaju “Runs of Homozygosity” (ROH) segmenti - kontinuirani dijelovi DNA nukleotidnog slijeda bez heterozigotnosti u diploidnom obliku. Nastaju kao posljedica uzgoja u srodstvu koji vodi do inbriding depresije, odnosno negativno utječe na “fitness” i proizvodna svojstva. Suprotno pojavi ROH-ova, u genomu se mogu naći „Heterozygosity rich regions“ (HRR) regije s visokim postotkom heterozigotnosti. Na uzorku od 120 ...

Pages