Pages

Analiza stanja tržišta ekološkog voća u Hrvatskoj
Analiza stanja tržišta ekološkog voća u Hrvatskoj
Petra Megla
Ekološko voćarstvo predstavlja velik potencijal za Hrvatsku, koje kao i ostala ekološka poljoprivredna proizvodnja, ima u vidu očuvanje ekološkog sustava koristeći ekološka sredstva za zaštitu bilja bez upotrebe kemijskih preparata i mineralnih gnojiva. Skrb za očuvanje trajne plodnosti te poticanje biološke raznolikosti je prioritet uz kakvoću proizvedenog voća. Mali broj ekoloških proizvođača voća u Hrvatskoj povezuje se s problemom slabe edukacije i stalnog stručnog...
Analiza tehnologije proizvodnje kukuruza na primjeru francuske tvrtke Alliance Negoce
Analiza tehnologije proizvodnje kukuruza na primjeru francuske tvrtke Alliance Negoce
Ivan Pozder
U Republici Hrvatskoj kukuruz je najvažnija ratarska kultura te samim time i od najvećeg značaja za poljoprivredne proizvođače. Analizirajući francuski model kooperativne proizvodnje tvrtke Alliance Negoce pokušali su se pronaći pozitivni aspekti proizvodnje te na taj način pronaći rješenja za poboljšanje situacije hrvatskog proizvođača na tržištu merkantilnog kukuruza. Osim pregleda tehnologije proizvodnje kukuruza prema modelu koji provodi tvrtka Alliance Negoce,...
Analiza ugroženosti krajobrazne raznolikosti Samobora
Analiza ugroženosti krajobrazne raznolikosti Samobora
Ivana Blažević Cindrić
Rad predstavlja integralnu, cjelovitu analizu krajobraza grada Samobora. Polazište za rad je nedovoljno istražen krajobraz grada, odnosno ne postoji sveobuhvatna analiza krajobraza koja govori o krajobraznom karakteru kao niti o njegovoj vrijednost. Nužno je poimati krajobraz kao složenu cjelinu koja se dijeli na veći broj međusobno različitih krajobraznih jedinica koje su međusobno uvjetovane, a ne uvažavati i sagledavati krajobraz, odnosno njegove pojedine dijelove, samo...
Analiza unutarsortne varijabilnosti sorte Kleščec bijeli (V. vinifera L.) AFLP markerima
Analiza unutarsortne varijabilnosti sorte Kleščec bijeli (V. vinifera L.) AFLP markerima
Kruno Kamenjak
Vinova loza višegodišnja je kultura koja se razmnožava vegetativno i trenutno na svijetu postoji nekoliko tisuća sorata. Sorta 'Kleščec bijeli' (Vitis vinifera L.) se uzgaja na ograničenim površinama na samo nekoliko lokacija među ostalim i u okolici Križevaca. U prošlosti je 'Kleščec bijeli' bio zapostavljen i pogrešno poistovjećivan s njemačkom sortom Knipperle to jest Ortlieber. Nedavno je otkriveno da je 'Kleščec bijeli' jedinstvenog genotipa i nova hrvatska autohtona...
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske
Dario Polić
Republika Hrvatska se trenutno nalazi u gospodarskoj krizi i u financijskoj je zaduženosti. Ulaskom u EU otvorila su se vrata svjetskom tržištu i većoj mogućnosti vanjskotrgovinske razmjene, no ona još uvijek mora razviti svoje strategije, poraditi na agrarnoj politici i početi proizvoditi dovoljno za „svoje prostore“ kako bi mogla izvoziti i van granice Hrvatske. S obzirom na poljoprivredne kapacitete, ona nedovoljno iskorištava svoje mogućnosti te više uvozi nego izvozi. Kao...
Analiza varijabilnosti cijelog mitogenoma koze
Analiza varijabilnosti cijelog mitogenoma koze
Lara Radović
Domestikacija koze (Capra hircus) započela je oko 11.950 godina prije sadašnjosti na području Bliskog istoka te se nastavila širiti po svijetu. Divlja vrsta koze (Capra aegagrus) smatra se pretkom modernih domaćih koza, čije se podrijetlo može pratiti pomoću mitohondrijske DNA. Mitohondrijska DNA prisutna je u svim tkivima te se može ekstrahirati iz arheo-uzoraka, a zbog specifičnog načina nasljeđivanja iste pogodna je za filogenetska istraživanja. Ciljevi ovoga rada su utvrditi...
Analiza vremenskog niza hidrokemijskih podataka
Analiza vremenskog niza hidrokemijskih podataka
Antonija Žeravica
Hranjive tvari dodane gnojidbom određenom zemljištu se ispiru u podzemne vode. Na temelju podataka provedenog istraživanja na području donjeg toka budućeg Melioracijskog kanala Dunav-Sava koji su se dobili postavljanjem pijezometara, mjeren je ostatak tih hranjivih tvari šest puta godišnje u vremenskom periodu od 2004. do 2016. godine. Dobivene vrijednosti amonijaka, nitrata i fosfora analizirat će se metodom analize vremenskih nizova i utvrdit će se trend kretanja hranjiva u...
Analize pojavnosti štetnika u novim nasadima maline na području Uskoplja
Analize pojavnosti štetnika u novim nasadima maline na području Uskoplja
Antina Pilić
Malina (Rubus ideaus L.) je višegodišnja biljka koja pripada porodici ruža (Rosaceae) te rodu Rubus. Ova voćna vrsta ima plodove, koji su, zahvaljujući visokom sadržaju hranjivih, ljekovitih i zaštitnih tvari (minerala, vitamina, šećera i dr.) izuzetno cijenjeni, kako za potrošnju u svježem stanju, tako i kao sirovina za prehrambenu industriju. Posljednjih godina značajno se proširio uzgoj maline na području općine Gornji Vakuf- Uskoplje. Razlog tome su potrebe domaćeg...
Analysis of short-term rainfall characteristics related to the pluvial floods in the city of Zagreb
Analysis of short-term rainfall characteristics related to the pluvial floods in the city of Zagreb
Tena Kovačić
In this Master thesis, reports from civil protection and from public fire brigades of the City of Zagreb were analyzed. Technical interventions of pumping water from facilities and open urban spaces in the period 2009-2018 during extreme hydrometeorological conditions were taken into account and used as impact parameter of pluvial floods. Spatial analysis was performed and a link was made between urban land use in relation to the number of interventions as indicators of flood occurrence. For...
Anatomske i mikromorfološke karakteristike tepala tulipana
Anatomske i mikromorfološke karakteristike tepala tulipana
Kristina Babić
Istraživanja anatomskih i mikromorfoloških karakteristika tepala tulipana (Tulipa gesneriana L.) provedena su na četiri kultivara različitih boja cvjetova ('Apeldoorn's Elite', 'Atlantis', 'Groenland' i 'Queen of the Night'). Tepali istraženih kultivara su po svojoj anatomskoj građi bili vrlo slični. Anatomske karakteristike unutarnjih i vanjskih tepala se također nisu bitno razlikovale. Epidermske stanice bile su izdužene u smjeru dulje osi tepala te su imale ravne vanjske...
Anatomske karakteristike latica maćuhice (Viola x wittrockiana Gams.)
Anatomske karakteristike latica maćuhice (Viola x wittrockiana Gams.)
Ana Lihtar
U radu su istražene morfološke karakteristike epidermskih stanica i razmještaj pigmenata u laticama različitih kultivara maćuhice (Viola x wittrockiana Gams). Kod svih istraženih kultivara, stanice adaksijalne epiderme latica bile su čunjasto izbočene. Bočne stijenke ovih stanica su kod nekih kultivara bile ravne, a kod drugih prema bazalnom dijelu više ili manje proširene. Epidermske stanice na abaksijalnoj strani latica većinom su bile lećasto ili slabo čunjasto izbočene. U...
Anatomske karakteristike latica odabranih kultivara ruže (Rosa hybrida L.)
Anatomske karakteristike latica odabranih kultivara ruže (Rosa hybrida L.)
Valentina Benšek
U radu je istražena anatomska građa latica četiri kultivara ruže različitih boja cvjetova. Kod svih kultivara epidermalne stanice su na adaksijalnoj strani latica bile čunjasto izbočene, dok su na abaksijalnoj strani imale ravne vanjske stijenke. Širina epidermalnih stanica je na adaksijalnoj strani uglavnom bila nešto manja nego na abaksijalnoj strani, no visina stanica se nije znatnije razlikovala između epidermi. Mezofil latica bio je rahle građe s velikim međustaničnim...

Pages