Pages

Utvrđivanje pogodnih sorata američke borovnice (Vaccinium corymbosum L.) za ekološki uzgoj na području Cetingrada
Utvrđivanje pogodnih sorata američke borovnice (Vaccinium corymbosum L.) za ekološki uzgoj na području Cetingrada
Gabrijela Požgaj
Američka borovnica (Vaccinium corymbosum L.) je u pogledu agroekoloških uvjeta zahtjevna, no uz pravilno podizanje i njegu nasada, a ponajprije odabir adekvatnih sorata profitabilna voćna vrsta. Na području Cetingrada nalazi se nasad američke borovnice u ekološkom uzgoju sa četiri sorte, te još 10 sorata u pokusnom dijelu nasada. Praćenjem morfoloških karakteristika i fenoloških faza svih 14 sorata zabilježene su i prikazane sortne karakteristike. Temeljem dobivenih rezultata...
Utvrđivanje prisutnosti repine nematode u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik
Utvrđivanje prisutnosti repine nematode u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik
Mirna Kožul
Šećerna repa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima Döll) je domaćin velikom broju biljnoparazitskih nematoda. Najvažnija nematoda na šećernoj repi je repina nematoda (Heterodera schachtii Schmidt, 1871). U proizvodnji šećerne repe su zabilježene značajne štete i gubici prinosa 60 – 80% te značajno smanjenje sadržaja šećera. Na lokalitetu Tovarnik tijekom 2015. g. utvrđene su značajne štete koje se pripisuju parazitaciji repine nematode. Cilj rada bio je...
Utvrđivanje prostorne varijabilnosti vegetativnog i generativnog rasta vinove loze unutar vinograda
Utvrđivanje prostorne varijabilnosti vegetativnog i generativnog rasta vinove loze unutar vinograda
Šimun Topić
Prostorna varijabilnost vinove loze nije nova pojava, vinogradari su uglavnom svjesni da se vinova loza razlikuje unutar njihovih vinograda. U ovim se istraživanjima proučavala prostorna varijabilnost prinosa, bujnosti i kakvoće grožđa u vinogradima zasađenim sortom Pinot crni u Plešivičkom vinogorju, te vinogradima sorte Kraljevina u Zelinskom vinogorju, podregije Plešivica i Prigorje-Bilogora u Zapadnoj kontinentalnoj Hrvatskoj. Kemijskom analizom mošta prema metodama OIV-a...
Utvrđivanje repine cistolike nematode (Heterodera schachtii Schmidt, 1871.) u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik
Utvrđivanje repine cistolike nematode (Heterodera schachtii Schmidt, 1871.) u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik
Katarina Dubičanac
Šećerna repa je industrijska biljka koja se uzgaja za proizvodnju šećera, zbog visoke koncentracije saharoze u njezinom zadebljanom korijenu. Šećernu repu parazitira više od 200 štetnika, a među njima je i dvadesetak biljnoparazitskih nematoda. Vrsta Heterodera schachtii Schmidt 1871. je najvažnija i najštetnija od svih nematoda koje parazitiraju na šećernoj repi. Uslijed parazitacije korijen postaje izdužen, javlja se bradatost, dok se u polju često pojavljuju grupe oboljelih...
Utvrđivanje rokova suzbijanja jabukovog savijača (Cydia pomonella L.) na pokušalištu Maksimir
Utvrđivanje rokova suzbijanja jabukovog savijača (Cydia pomonella L.) na pokušalištu Maksimir
Ivan Ivčić
Dinamika leta i brojnost populacije jabukovog savijača praćena je tijekom vegetacijske sezone 2018. godine u voćnjaku pokušališta Maksimir pomoću feromonskih lovki. Temeljem ulova štetnika i izračuna sume efektivnih temperatura utvrđivani su rokovi suzbijanja štetnika. Rezultati istraživanja pokazali su da se štetnik razvija u kritičnim populacijama te da ga je potrebno suzbijati. S obzirom na dinamiku ulova uputno bi bilo provesti 10 tretiranja štetnika u godini istraživanja....
Utvrđivanje rokova suzbijanja vrste Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) na pokušalištu Jazbina
Utvrđivanje rokova suzbijanja vrste Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) na pokušalištu Jazbina
Ivana Marinović
Populacija pepeljastog grozdovog moljca istraživana je tijekom vegetacijske sezone 2019. godine u vinogradu na pokušalištu Jazbina. Dinamika leta štetnika praćena je u razdoblju od polovine travnja do kraja rujna 2019. godine pomoću feromonskih lovki. Uzorci su prikupljani na tjednoj bazi, a temeljem ulova moljaca izrađena je krivulja leta te su određeni rokovi suzbijanja šetnika. Broj ulovljenih jedinki razlikovao se tijekom perioda praćenja ovisno o fenofazi razvoja vinove loze....
Utvrđivanje visine populacije i prikladnih mjera suzbijanja vrste
 Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens
Utvrđivanje visine populacije i prikladnih mjera suzbijanja vrste Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens
Ines Herak
Zlatnožuta krumpirova cistolika nematoda Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens pripada među glavne gospodarske i karantenske štetnike krumpira u svijetu. Ovaj štetnik parazitira na korijenu krumpira te uzrokuje značajne gubitke prinosa. U Republici Hrvatskoj, G. rostochiensis prvi puta je utvrđena 2001. godine u Međimurskoj županiji od kada se provodi monitoring ove vrste. Cilj ovoga rada bio je utvrditi prisutnost vrste G. rostochiensis na proizvodnim površinama na...
Utvrđivanje vrste Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 u uzorcima tla iz lokaliteta Belica
Utvrđivanje vrste Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 u uzorcima tla iz lokaliteta Belica
Matea Pinturić
Zlatna krumpirova cistolika nematoda – Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 ubraja se među najvažnije štetne organizme krumpira u svijetu. Prvi nalaz vrste G. rostochiensis u Republici Hrvatskoj zabilježen je 2001. godine na području Belice u Međimurskoj županiji (Oštrec i Grubišić, 2002). Zaraza je utvrđena na poljima gdje je krumpir uzgajan u monokulturi. Od tada se provodi sustavno praćenje pojave i raširenosti krumpirovih cistolikih nematoda u...
Uvjeti života u ruralnim područjima Europske unije
Uvjeti života u ruralnim područjima Europske unije
Josipa Mustapić
Ruralna područja Europske unije u mnogočemu zaostaju za urbanim, kao što su dostupnost zdravstvenih usluga, prijevoz, kulturni sadržaji. U radu su utvrđene socioekonomske karakteristike života u ruralnim područjima EU te preporuke kreatorima politika. Korišteni su podaci Eurostata za ekvivalentnim raspoloživim dohotkom (€), troškove stanovanja, nezaposlenost te procjenu stanovništva o zdravstvenom stanju u razdoblju od 2014. do 2018. Zemlje članice EU-28 podijeljene su na...
Uzgoj afričkog soma (Clarias gariepinus) u recirkulacijskom sustavu na ribnjacima "Kupa" Draganić
Uzgoj afričkog soma (Clarias gariepinus) u recirkulacijskom sustavu na ribnjacima "Kupa" Draganić
Mihael Popić
Recirkulacijski akvakulturni sustavi (RAS) služe za uzgoj riba ili drugih akvatičnih organizama ponovnim korištenjem vode u proizvodnji krajnjeg produkta. Navedenom tehnologijom se upravlja kvalitetom uzgojne vode u svrhu održavanja dobrobiti riba. Uzgoj afričkog soma (Clarias gariepinus) u RAS-u na ribnjacima „Kupa“ Draganid predstavlja suvremenu metodu proizvodnje ribe tijekom cijele godine. U radu su obrađeni segmenti tehnologije uzgoja afričkog soma, od odabira matičnog...
Uzgoj jabuka na području Bistre
Uzgoj jabuka na području Bistre
Karlo Škrlin
Bistra se nalazi u kontinentalnom dijelu Hvatske te ima jako povoljne ekološke uvjete za intenzivnu proizvodnju jabuke. U radu su se detaljnije obradili ekološki uvjeti područja (klima, položaj, tlo), morfološke osobine jabuke, tehnološke i agrotehničke mjere u proizvodnji jabuke. Spomenut je izbor sorata koje se uzgaja na području Bistre, kao i prednosti i nedostaci u proizvodnji na tom području.
Uzgoj konoplje za primjenu u medicini
Uzgoj konoplje za primjenu u medicini
Nino Rakić
Konoplja (Cannabis sativa L.) je čovjeku poznata još od davne prošlosti. Tada je predstavljala vrijedan izvor vlakna i hrane, a potom i biljni lijek koji se koristio za mnoge bolesti. Kroz povijest njezina uporaba je polagano nestajala iz konvencionalne medicine. Međutim,otkrićem delta-9-tetrahidrokanabinola 1964. godine, konoplja postaje popularna tema u znanstvenim krugovima. Od tada broj znanstvenih istraživanja na temu konoplje i njenih konstituenata (kanabinoida) ubrzano raste....

Pages