Pages

Akumulacija žive u samoniklim jestivim gljivama na području Istarske i Primorsko-goranske županije
Akumulacija žive u samoniklim jestivim gljivama na području Istarske i Primorsko-goranske županije
Luka Rakić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koncentracije žive u 10 samoniklih vrsta jestivih gljiva i tlu na kojem rastu i prikladnost analiziranih vrsta gljiva kao bioindikatora onečišćenja okoliša. U istraživanju je analizirano pet saprofitskih vrsta (Agaricus campestris (L) Fries, Armilariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst., Clitocybe inversa (Scop. ex Fr.) Pat., Clitocybe nebularis Batsch. ex Fr., Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing.,) i pet ektomikoriznih vrsta (Lactarius...
Akutno i rezidualno djelovanje ekološki prihvatljivih insekticida na stjenice roda Orius
Akutno i rezidualno djelovanje ekološki prihvatljivih insekticida na stjenice roda Orius
Iva Ciprijanović
Stjenice roda Orius se već dugi niz godina koriste u biološkoj zaštiti u zaštićenim prostorima, a posljednjih nekoliko desetljeća upotreba im se značajno povećala. Hrane se raznim vrstama plijena među kojima su štetne grinje, resičari i lisne uši. Jedna od poznatijih vrsta ovoga roda je vrsta Orius laevigatus (Fieber) koja je prirodni neprijatelj grinja, resičara, lisnih uši, štitastih moljaca i gusjenica nekih vrsta sovica. Koristi se u biološkoj zaštiti od štetnika....
Alelopatija u ekološkom uzgoju povrća
Alelopatija u ekološkom uzgoju povrća
Tatjana Vukomanović
U alelopatske odnose uključeni su svi dijelovi biljke i u ovom radu su objašnjeni načini na koje se alelokemikalije stvaraju u biljnom organizmu te kako se ispuštaju u okoliš. Osim međusobnog odnosa s drugim biljkama, važni su i odnosi s mikroorganizmima u tlu, a obrađeni su zajedno s ekološkim faktorima čijem utjecaju su alelopatski odnosi također podložni (tlo, oborine, temperatura, osvjetljenje). Uz to su navedene podjele alelokemikalija i alelopatije, ovisno o načinu...
Alelopatski učinak pokrovnih biljaka na klijanje sjemena kukuruza
Alelopatski učinak pokrovnih biljaka na klijanje sjemena kukuruza
Dora Bašljan
Istraživanje je provedeno kako bi se utvrdio alelopatski učinak vodenih ekstrakata pokrovnih biljaka na klijavost sjemena kukuruza. Vodeni ekstrakti smjese suhe stabljike, listova i mladica pokrovnih biljaka Camelina sativa (L.) Cranz., Fagopyrum esculentum Moench., Guizotia abyssinica Cass., Raphanus raphanistrum Metzg., Sinapis arvensis L. u koncentracijama 5, 10, 25, 50, 75, 100% istraživani su u laboratorijskim uvjetima u petrijevim zdjelicama. Utvrđen je alelopatski utjecaj...
Alelopatsko djelovanje pokrovnih biljaka na klijanje soje
Alelopatsko djelovanje pokrovnih biljaka na klijanje soje
Petra Sisan
Cilj provedenog istraživanja bio je utvrditi alelopatsko djelovanje pokrovnih biljaka na klijavost sjemena soje. Istraživanje je provedeno u laboratorijskim uvjetima, a istraživano je alelopatsko djelovanje vodenih ekstrakata smjese suhe stabljike, listova i mladica pokrovnih biljaka lanolika [Camelina sativa (L.) Cranz.], heljde (Fagopryrum esculentum Moench.), munga (Guizotia abyssinica Cass.), divlje rotkve (Raphanus raphanistrum Metzg.) i poljske gorušice (Sinapsis arvensis L.) u...
Alohtone riblje vrste Parka prirode Kopački rit
Alohtone riblje vrste Parka prirode Kopački rit
Mihaela Dundović
Ovaj rad pod nazivom “Alohtone riblje vrste parka prirode Kopački rit“ opisuje i analizira stanje alohtonih ribljih vrsta u Parku prirode Kopački rit, te stupanj invazivnosti pojedinih ribljih vrsta u istoimenom Parku. Podaci koji su obrađeni u ovom radu prikupljeni su tijekom 2008., 2014., i 2017. godine nakon više kratkih obilazaka terena, prikupljanja uzoraka ihtiofaune te obrade istih na terenu i laboratoriju Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo Poljoprivrednog fakulteta u...
Alternativni domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3 i A - virusa vinove loze
Alternativni domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3 i A - virusa vinove loze
Martin Jagunić
Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 3 (GLRaV) i A-virus vinove loze (GVA) smatraju se ekonomski važnim virusima vinove loze. Europska vinova loza (Vitis vinifera L.) i američke autohtone vrste te njihovi hibridi smatraju se njihovim glavnim domaćinima, ali su također zabilježeni prijenosi na neke zeljaste test biljke. Pored prijenosa sadnim materijalom, oba virusa su prenosiva štitastim ušima. Pokusi u laboratorijskim uvjetima, pomoću lozine štitaste uši (Planococcus...
Ampelografska evaluacija 'Zlatarice blatske bijele' (V.vinifera L.) na Korčuli
Ampelografska evaluacija 'Zlatarice blatske bijele' (V.vinifera L.) na Korčuli
Matej Jovanov
Zlatarica blatska bijela smatra se autohtonom sortom otoka Korčule. S vremenom je potpuno zapostavljena, najvjerojatnije zbog problema s niskim prinosima. Sadrži funkcionalno ženski tip cvijeta, što je mogući razlog za nisku rodnost, a uz to je karakterizira i visoka osjetljivost na plamenjaču. Danas je njezina populacija svedena na nekoliko stotina trsova. Istraživanje sorte Zlatarice blatske provedeno je u mjestu Blatu na otoku Korčuli, odakle sorta vjerojatno i potječe....
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte 'Graševina bijela' (Vitis vinifera L.) u uvjetima vinogorja Zagreb
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte 'Graševina bijela' (Vitis vinifera L.) u uvjetima vinogorja Zagreb
Klara Filaković
Graševina bijela najzastupljenija je i gospodarski najvažnija sorta u Republici Hrvatskoj. Njezina prilagodljivost na klimatske uvjete jedna je od brojnih karakteristika koje ovu sortu čine popularnom među vinogradarima. Uočena je unutarsortna varijabilnost među populacijom Graševine bijele zbog čega je 2004. godine pokrenut projekt klonske selekcije na području Kutjeva. U tom periodu, pa do 2015. godine odabrano je 12 klonskih kandidata koji su se istaknuli od ostatka populacije po...
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Kraljevina (Vitis vinifera L.) u zelinskom vinogorju
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Kraljevina (Vitis vinifera L.) u zelinskom vinogorju
Anja Novoselić
Kraljevina, autohtona sorta zelinskog vinogorja poznata je kao stara sorta regije Prigorja. Unutar populacije tog kultivara primijećena je unutarsortna varijabilnost što je razlog pokrenutog projekta klonske selekcije Kraljevine. Cilj projekta je izdvojiti klonske kandidate sa pozitivnim karakteristikama koje će imati gospodarski značaj. Višegodišnjim istraživanjem i analizama prinosa i kvalitete namjerava se odabrati određeni broj klonova, koji će uzastopno pokazivati...
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Moslavac (Vitis vinifera L.) u 2015. godini
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Moslavac (Vitis vinifera L.) u 2015. godini
Matea Šverko
Moslavac je autohtona sorta vinove loze koja se uzgaja na području kontinentalne Hrvatske. S klonskom selekcijom ove sorte započelo se 2010. godine, dok su klonski kandidati (odabrani u postupku pozitivne masovne selekcije) ove sorte posađeni 2012. godine na području Međimurja (Sv. Urban) od kada se na njima provode daljnja istraživanja. Istraživanje je provedeno u 2015. godini na 32 klonska kandidata pri čemu je utvrđena znatna razlika kod najvažnijih gospodarskih karakteristika...

Pages