Pages

Sezonski utjecaj na biokemijska, strukturna i masnokiselinska svojstva tkiva jakovljeve kapice Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758) iz Sjevernog Jadrana
Sezonski utjecaj na biokemijska, strukturna i masnokiselinska svojstva tkiva jakovljeve kapice Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758) iz Sjevernog Jadrana
Vanesa Lorencin
Jakovljeva kapica (Pecten jacobaeus, L.) endemski je školjkaš u Mediteranu. Prirodno se u većem broju pojavljuje samo u sjevernom Jadranu. Na području sjeverozapadne Istre jakovljeva kapica relativno je čest nalaz i lovi se u komercijalne svrhe. Poznavanje fiziološkog statusa jakovljeve kapice analizom biokemijskih, lipidnih i masnokiselinskih značajki pojedinih tkiva te histološkog statusa tijekom sezona važno je radi njezina očuvanja u prirodnom okolišu te mogućeg uzgoja. U...
Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši i sastav nektara i meda unšijske mandarine (Citrus unshiu Marc.)
Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši i sastav nektara i meda unšijske mandarine (Citrus unshiu Marc.)
Saša Prđun
Područje delte rijeke Neretve sa svojim klimatsko-zemljopisnim uvjetima, predstavlja jedinstveno područje obzirom na gotovo monokulturne nasade unšijske mandarine (Citrus unshiu Marc.). Zbog nedovoljne istraženosti paše, kao i odlika meda od unšijske mandarine cilj je istraživanja bio utvrditi skupljačku aktivnost pčelinje zajednice te sastav nektara i meda. Istraživanje je bilo provedeno tijekom trogodišnjeg razdoblja od 2014. do 2016. godine na području Opuzena. Na...
Soil and water response to pile burning and post-fire mulching in a Mediterranean environment
Soil and water response to pile burning and post-fire mulching in a Mediterranean environment
Domina Delač
Fires are a natural phenomenon in the ecosystem, but in recent decades they have increased in frequency and intensity and represent a natural disaster for the Mediterranean area in Croatia. In these areas, the risk of wildfires increases with rapid climate change and heat waves which amplified intensity and occurrence of wildfires. The risk of wildfires also increases with rural depopulation and land abandonment. Pile burning, a common practice used for fuel reduction, is a widely used for...
Soil management impacts on soil hydrological reaction and erosion-degradation processes in permanent plantations
Soil management impacts on soil hydrological reaction and erosion-degradation processes in permanent plantations
Leon Josip Telak
Soils are complex systems developed by soil-forming factors from mineral and organic particles, liquids, gasses, and organisms. Soils are under a great threat from degradation processes which makes soil longevity and longevity of the services they provide questionable. Today, the number of research on the subject of soil degradation is ever-growing as the soils are still being degraded by the inappropriate types of soil management. Soil degradation can be classified into four main types of...
Stanje ishranjenosti biljaka tipičnih za renesansu kao podloga za revitalizaciju arboretuma Trsteno
Stanje ishranjenosti biljaka tipičnih za renesansu kao podloga za revitalizaciju arboretuma Trsteno
Ivan Šimić
Arboretum Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Trstenom sa svojim povijesnim perivojima spada u jedno od najvrjednijih djela krajobrazne arhitekture na području Republike Hrvatske. Zbirka kultiviranih vrsta Arboretuma najvećim dijelom posađena u povijesnim perivojima, uz arhitektonske i vrtnograđevinske sadržaje čini izuzetno vrijednu komponentu, koju je potrebno revitalizirati, a biljke, osobito renesansnog razdoblja, spasiti od daljnjeg propadanja. Afiniteti pojedinih...
Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i vinarstva
Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i vinarstva
Lucijano Jakšić
Razvojni programi (RP) u vinogradarstvu i vinarstvu (RP-VIV) donose se ukoliko postoji prijetnja za postojeće stanje ili u okolnostima ograničenih resursa. U radu je na primjerima RP-VIV-a Hrvatske analiziran proces njihova donošenja, mapirani su dionici tog procesa te su istraženi percepcija i stavovi dionika. Postoje dva osnovna polazišta za izradu RP-a: 1. „analitičko“ polazište odnosno pristup „odozgo prema dolje“ (engl. top-down); 2. „sintetičko“ polazište–odnosno...
Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj
Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj
Željka Bedek
U vinogradarstvu i vinarstvu Republike Hrvatske sabrani su tradicija, žrtva i nada, jedinstvenost terroira i sortimenta. Osim ove gotovo „romantične“ slike, vinogradari i vinari izloženi su svakodnevnom dokazivanju na tržištu. Upravljanje rizicima važan je dio poslovnog uspjeha i potrebno im je posvetiti važnost i sagledati ih u cjelini. Ciljevi istraživanja bili su analizirati rizik u poslovanju, rangirati vinarije prema stupnju rizika i dati preporuke instrumenata...
Stupanj usvojenosti zadružnih načela u modelu optimizacije zadružnog poslovanja
Stupanj usvojenosti zadružnih načela u modelu optimizacije zadružnog poslovanja
Aleksandar Nedanov
U doktorskoj disertaciji je predložen inovativni metodološki okvir za mjerenje i povezivanje stupnja usvojenosti zadružnih načela s poslovnim pokazateljima efikasnosti zadružnog poslovanja. Zadruge se od konvencionalnih oblika poduzetništva razlikuju u primjeni sedam zadružnih načela. Koncept svakog zadružnog načela u sebi sadrži sociološke čimbenike koji zadružno poslovanje reguliraju na istovjetan način kao što tržište reguliraju ekonomski čimbenici. Upravo zbog...
The sugar-beet weevil (Bothynoderes punctiventris Germar 1824., Col.: Curculionidae)
The sugar-beet weevil (Bothynoderes punctiventris Germar 1824., Col.: Curculionidae)
Zrinka Drmić
The sugar beet weevil (SBW) (Bothynoderes punctiventris, Germar 1824, Coleoptera: Curculionidae) is a very important pest of sugar beet. The life cycle and ecology of this pest has been studied in neighboring countries 20 and more years ago, while the data on SBW life cycle and ecology in the conditions of Croatia don’t exist. Due to the specific morphological structure of SBW, their large feeding capacity and the small leaf area of plants at the time of insecticide application,...
Udder shape, milkability and genetic diversity of Istrian sheep
Udder shape, milkability and genetic diversity of Istrian sheep
Dragica Šalamon
External udder shape, milkability, milk production and genetic variability were investigated in Istrian sheep, to evaluate the long-term perspective of the breed in milk production and the aptitude of Istrian sheep for machine milking. Heritabilities were estimated using single trait animal models. Generally, the heritabilities for daily milk yield, somatic cell score, fat, protein and lactose content were low. The udder shape heritabilities were 0.17, 0.15, 0.63, 0.50 for full udder...
Ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta Nigella damascena L. i Nigella sativa L. u različitim uvjetima uzgoja
Ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta Nigella damascena L. i Nigella sativa L. u različitim uvjetima uzgoja
Dijana Horvat
Suvremeni način života nameće nove trendove u industiji ukrasnog bilja što rezultira povećanom potražnjom za vrstama skromnih agroteničkih zahtjeva, otpornim na bolesti i štetnike. Crnjika (Nigella damascena L.) i crni kim (Nigella sativa L.) svojim skromnim agrotehničkim karakteristikama i višestrukom iskoristivosti predstavljaju nove potencijalne usjeve za uzgoj u ukrasne, prehrambene i ekološke svrhe. Koriste se kao ukras na cvjetnoj gredici i za rez, a tobolci za...
Uloga toplinskih tretmana i sastava pektina u pojavi ozljeda plodova nektarine (Prunus persica var. nectarina Ait.) od niskih temperatura tijekom čuvanja
Uloga toplinskih tretmana i sastava pektina u pojavi ozljeda plodova nektarine (Prunus persica var. nectarina Ait.) od niskih temperatura tijekom čuvanja
Goran Fruk
Istraživano je djelovanje toplinskih tretmana na sadržaj frakcija pektina (pektini topljivi u vodi, pektini topljivi u amonijevom oksalatu i pektini topljivi u natrijevoj lužini), pojavu ozljeda od niskih temperatura i senzorna svojstva nektarine sorata 'Diamond Ray' i 'Venus' čuvanih dva i četiri tjedna na 0°C u normalnoj atmosferi i pet dana života na polici. Primijenjeni toplinski tretmani bili su potapanje u toplu vodu temperature 48 °C u trajanju šest i 12 minuta (HWD 48...

Pages